Hanseatic Town of Lübeck
Hanseatic Town of Lübeck ©Lübeck und Travemünde Marketing GmbH

Królowa Hanzy – kulisy światowego dziedzictwa kulturowego na lubeckiej starówce

Lubeka, królowa Hanzy, została założona w 1143 roku jako pierwsze "miasto zachodniej cywilizacji nad Bałtykiem".

Historyczny rdzeń miasta hanzeatyckiego Lubeki został uznany w 1987 roku po raz pierwszy jako całe stare miasto w północnej Europie za światowe dziedzictwo kulturowe UNESCO. Nad otoczoną przez wodę starówką z zabytkowym rynkiem góruje siedem kościelnych wież. Stare miasto zostało uznane za światowe dziedzictwo kulturowe jako jedno z najbardziej znaczących świadectw gotyckich zabudowań z czerwonej cegły. Starówka zbudowana w latach 1464 - 1478 wraz ze słynną na świecie Bramą Holsztyńską (Holstentor) i jej murami, dochodzącymi w niektórych miejscach do 3,50 metra grubości, stała się symbolem Lubeki i zalicza się do najbardziej znanych i najlepiej zachowanych bram miejskich późnego średniowiecza. Archeologicznie bogate podziemia starówki dostarczają badaczom średniowiecza szeregu ważnych informacji o epoce. Decydujące o uznaniu lubeckiej starówki za światowe dziedzictwo były z jednej strony wyraziste oblicze miasta i zachowana zwarta, przedprzemysłowa substancja budowlana, z drugiej zaś podziemie starówki, niezwykle wartościowe dla archeologicznych badań średniowiecznych miast. Architektoniczny rdzeń miasta stanowią struktury wzniesione w okresie strzelistego gotyku ceglanego, charakteryzujące się szeregami jednakowych, kilkukondygnacyjnych kamienic mieszczańskich z reprezentacyjnymi fasadami, zwieńczonymi szczytami schodkowymi Wczesne zróżnicowanie gospodarcze i społeczne układu miasta - budynki mieszczące biura handlowe i mieszkania zamożnych kupców na zachodzie, domy drobnych rzemieślników na wschodzie - można odczuć jeszcze dzisiaj Ten podział widać szczególnie wyraźnie w znajdujących się z dala od reprezentacyjnych miejskich budowli "dzielnicach biedoty" z niewielkimi zabudowaniami mieszkalnymi i warsztatami biedniejszych mieszkańców miasta, połączonymi gęstą siecią wąziutkich przejść. Chroniony jako zabytek UNESCO obszar obejmuje najważniejsze budowle Lubeki: zabytkowy zespół otaczający ratusz, klasztor zamkowy (Burgkloster), Koberg - zachowaną w pełni dzielnicę z końca 13 wieku - z kościołem św. Jakuba (Jakobskirche), hospicjum św. Ducha (Heiligengeist-Spital) i kompleksem zabudowań między ulicami Glockengießer i Aegidienstraße, dzielnicę kamienic patrycjuszowkich z 15 i 16 wieku między kościołem św. Piotra (Petrikirche) i katedrą, Bramę Holsztyńską (Holstentor) oraz spichlerze solne na lewym brzegu Trave.

Opening times, tours and tips

Events

Travemünde Week, July 2014

International Hanseatic Convention, 22 to 25 May 2014

Guided tours

January – March and November: Saturday and Sunday at 11am

April – October and December: daily at various times

Harbour and canal tours

City boat tours: March to October daily, www.cityschifffahrt.de

Quandt Linie Lübeck: all year round, May to October daily 10am to approx. 6pm, www.quandt-linie.de

Stühff – Lübeck motor launch tours: all year round, during the high season daily approx. 10am to 5.30pm, www.luebecker-barkassenfahrt.de

Further information: www.luebeck.de

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0