Collegiate Church, Castle and Old Town of Quedlinburg
Collegiate Church, Castle and Old Town of Quedlinburg ©Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH

Starówka w Quedlinburgu

Dawne palatium cesarskie położone na Szlaku Romańskim jest jednym z najbardziej znaczących wielkopowierzchniowych zabytków Niemiec.

Położone na Szlaku Romańskim miasto Quendlinburg było w czasach średniowiecznych jednym z najważniejszych królewskich i cesarskich palatiów. Dziś jest jednym z najbardziej znaczących wielkopowierzchniowych zabytków Niemiec Miejscowość posiada ponad 1300 zabudowań z muru pruskiego pochodzących z ośmiu stuleci, szereg budowli secesyjnych i niezmieniony do dnia dzisiejszego średniowieczny plan zabudowy. Jednym z najstarszych domów wzniesionych tą techniką (ok. 1340 roku) jest budynek Muzeum Muru Pruskiego. Kolegiata św. Serwacego (Stiftskirche St. Servatius) z grobowcami pierwszego niemieckiego króla, Henryka I i jego żony Matyldy, jak również słynny skarbiec i krypta Wiperta należą do arcydzieł architektury romańskiej. Zabytki te, obok starówki, wzgórza zamkowego Burgberg, kościoła św. Wiperta i wzgórza Münzenberg są widocznym świadectwem panowania saksońsko-ottońskiej dynastii. Wszystkie obiekty zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa.

Opening times, tours and tips

Guided tours daily at 2pm

Further information www.quedlinburg.de

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0