Historic Centres of Stralsund and Wismar
Historic Centres of Stralsund and Wismar ©DZT, Norbert Krüger

Starówka w Stralsundzie

Starówki w Stralsundzie i Wismarze to idealny przykład bogactwa hanzeatyckich miast i ich rozwój w czasach świetności związku miast w 14 wieku.

Średniowieczny charakter miasta podkreśla jedyne w swoim rodzaju wyspiarskie położenie Stralsundu, między odnogą morską Bałtyku i powstałymi w 13 stuleciu stawami. Jako miasto hanzeatyckie, Stralsund w dużym stopniu wspomógł rozwój budownictwa sakralnego i gotyckiej techniki budowania z czerwonej cegły. Starówka wraz z historycznymi zabudowaniami to doskonały przykład centrum typowego miasta hanzeatyckiego w czasie rozkwitu związku miast w 14 wieku. Do dziś zachował się prawie niezmieniony średniowieczny układ centrum miasta, świadectwo lokacji miast morskich na prawie lubeckim.

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0