Messel Pit Fossil Site
Messel Pit Fossil Site ©Welterbe Grube Messel GmbH

Wykopaliska w Messel

Kopalnia odkrywkowa Messel od 1995 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO i posiada najliczniejsze skamieliny ssaków na świecie.

Wykopaliska w Messel jako jedno z najbogatszych na świecie złóż skamielin ssaków, z którego wydobyto ponad 40 000 eksponatów, są wyjątkowym dokumentem dawnych epok w dziejach Ziemi, kiedy dokonywały się dramatyczne zmiany biosfery. Na przykładzie 109 rodzin roślin, 8 gatunków ryb, 31 gadów, 5 płazów, ponad 50 gatunków ptaków i ponad 30 bezkręgowców (szczególnie owadów) ujawniają się cuda ewolucji i życia sprzed ok. 47 milionów lat. Niezależnie od wieku i pochodzenia wszystkich zwiedzających fascynuje szczególna atmosfera tego miejsca. W czasie oprowadzania przez naukowców z wykształceniem pedagogicznym goście mogą zdobyć informacje o dawnym świecie przyrody, estetyce kształtów i barw. Słuchając opowieści przewodników można sobie wyobrazić pełen życia świat tropikalnego lasu rozciągającego się wokół jeziora powstałego w kraterze wulkanu. Te nadzwyczajne skamieliny z całkowicie zachowanymi szkieletami dzięki wyjątkowo dobrej jakości umożliwiają uzyskanie precyzyjnego obrazu anatomii i trybu życia dawnych zwierząt. Szczególnie cenne są znaleziska ssaków, przede wszystkim szczątki prakoników. Dotychczas udało się wydobyć ponad 30 całkowicie zachowanych szkieletów przodków współczesnego konia. Dzięki zachowaniu się do naszych czasów treści żołądka i tkanek miękkich naukowcy zdobywają informacje o sposobie odżywiania dawnych zwierząt i trybie ich życia. Wykopaliska w Messel stanowią swojego rodzaju wyjątkowe i bogato zdobione okno, przez które możemy zobaczyć, jak wyglądało życie okresu trzeciorzędu. Znalezione skamieliny pozwalają zapoznać się z rozwojem świata żywych organizmów, jaki dokonywał się ok. 13 milionów lat po wymarciu dinozaurów. Przodkowie dzisiejszych zwierząt i roślin fascynują każdego, kto udaje się na poszukiwanie śladów przeszłości, w podróż ku wielu gatunkom nieistniejących już dzisiaj zwierząt.

Opening times, tours and tips

Opening times

Visitor centre: open daily from 10am to approx. 5pm (closed 23 to 26 December and 30 December to 1 January 2014)

Guided tours

Guided tours of the exhibition at the visitor centre: Mondays, Wednesdays and Fridays at 11am and 2pm

Guided tours of the open pit: daily, booking is recommended

Further information: www.grube-messel.de

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0