Targi w Norymberdze ©NürnbergMesse Group

NürnbergMesse Group

NürnbergMesse jest jedną z 20 największych spółek targowych na świecie i zalicza się do grona 10 najważniejszych spółek tego typu w Europie. Imprezy targowe NürnbergMesse gromadzą co roku ponad 30 tys. wystawców i 1,38 mln zwiedzających.

Portfolio z imprezami własnymi, partnerskimi i gościnnymi obejmuje 120 krajowych i międzynarodowych targów specjalistycznych i kongresów oraz ok. 35 dofinansowywanych wspólnych stoisk wystawowych dla firm w Norymberga i na świecie. NürnbergMesse to ekspert i wyznacznik trendów w branży dóbr konsumenckich, branży przetwórczej i opakowaniowej, branży budowlanej i konstrukcyjnej, branży IT i elektroniki oraz w sektorze zdrowotnym i publicznym.

Wraz z zagranicznymi oddziałami NürnbergMesse China Ltd., NürnbergMesse North America Inc., NürnbergMesse Brasil Ltda. oraz NürnbergMesse Italia S.r.l. spółka tworzy NürnbergMesse Group działającą na najważniejszych zagranicznych rynkach targowych. Ponadto NürnbergMesse posiada sieć 44 przedstawicielstw działających w 91 krajach.

NürnbergMesse należy obecnie do najszybciej rozwijających się spółek targowych w Europie. Tajemnicę sukcesu stanowią dopracowane koncepcje i partnerskie relacje. Z klientami. I wewnątrz.


Dane liczbowe w skrócie:

  • Liczba wystawców: 29 581, w tym 19 053 z Niemiec i 10 528 z zagranicy (dane z 2010 r.)
  • Liczba zwiedzających: 1,38 mln, w tym 975 000 gości branżowych, z czego 775 000 z Niemiec i 200 000 z zagranicy (dane z 2010 r.)
  • Profil branżowy: targi, wystawy, imprezy, kongresy, wydarzenia
  • 159 specjalistycznych targów, kongresów, imprez publicznych i firmowych
  • Zadaszona powierzchnia halowa: ok. 160 000 m² Powierzchnia terenów otwartych: ok. 50 000 m²
  • Liczba hal: 11 hal wystawienniczych i 1 hala ogólnego przeznaczenia wokół centralnie położonego parku targowego

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: