Niemcy jako kraj targów

Dwie trzecie wiodących międzynarodowych targów poszczególnych sektorów gospodarki odbywa się w Niemczech. Targi stanowią istotny czynnik rozwoju międzynarodowego handlu towarami i usługami.

Niemcy zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby organizowanych targów międzynarodowych. Na tle innych państw oferta targów w Niemczech uznawana jest za szczególnie atrakcyjną, innowacyjną i zróżnicowaną tematycznie. Co roku w Niemczech odbywa się około 150 międzynarodowych targów i wystaw, w których uczestniczy nawet 170 tys. wystawców i 9 – 10 mln zwiedzających.

Najważniejszym atutem targów w Niemczech jest ich międzynarodowy charakter – ponad połowa wystawców pochodzi z zagranicy, w tym jedna trzecia z krajów spoza Europy. Spośród zwiedzających ponad jedna piąta to goście z zagranicy. Ofertę targów dopełnia rozbudowana sieć regionalnych wystaw specjalistycznych i konsumenckich, które gromadzą co roku w całych Niemczech ponad 50 tys. wystawców i 6 mln zwiedzających.

Targi o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym odbywają się w 22 miastach targowych w halach o powierzchni 2,7 mln m². Trzy spośród pięciu największych terenów targowych świata znajdują się w Niemczech. Cztery spośród dziesięciu spółek targowych odnotowujących najwyższe przychody mają swoją siedzibę w Niemczech. Tym samym niemiecka gospodarka targowa zalicza się – również na skalę światową – do wiodących sektorów usług.

Dla niemieckich firm targi stanowią jeden z najważniejszych instrumentów komunikacji B2B. Wystawcy i zwiedzający pozostawiają co roku w Niemczech podczas targów ok. 12 mld euro. Ogólne korzyści gospodarcze sięgają nawet 23,5 mld euro.

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: