Medical wellness

Medical wellness: osobista odpowiedzialność za dążenie do jakości życia

Czy można ująć medycynę i wellness w jednej wspólnej definicji?

„Medical wellness“ to właśnie podjęcie takiej próby i jak się okazuje - uwieńczone sukcesem. Ale lepiej przyjrzeć się temu dokładniej.

Medical wellness jest pojęciem całkiem nowym, wciąż nie do końca sprecyzowano, co właściwie mieści się w zakresie medical wellness, a co nie. Z pewnością jednak może stanowić w pełni uzasadnione rozszerzenie "klasycznych" ofert wellness.

Zadaniem wysokiej jakości oferty w zakresie medical wellness jest profilaktyka zdrowotna i pomoc w uzyskaniu trwałego dobrego samopoczucia. Decydującymi czynnikami są przy tym wiarygodność i kompetencje ośrodka oferującego tego typu usługi w dziedzinie opieki zdrowotnej oraz praktyczna skuteczność proponowanych zabiegów. Opieka lekarska i starannie przemyślane indywidualne zalecenia są nieodzowne w medical wellness. Długofalowość, oryginalność i efektywność to ważne kryteria dla rozsądnej i kompleksowej oferty medical wellness.

Kto odkryje odpowiednią dla siebie ofertę medical wellness, poczuje się lepiej, zyska nowe zapasy sił, stanie się efektywniejszy w działaniu - będzie mógł przeżywać życie bardziej świadomie i w lepszym stylu. Budowanie mostu między medycyną akademicką a ruchem wellness: w ten sposób medical wellness może pomóc w promowaniu zmiany paradygmatów w naszym rozumieniu zdrowia i skłonić ludzi do postrzegania swojego zdrowia w aspekcie aktywności, większej świadomości jego znaczenia i czerpania zeń radości - wszystko po to, by się nim cieszyć.

Odkryj kraj turystyczny Niemcy na mapie

Tutaj dodaj ulubione. Zapisz, posortuj i wydrukuj swój wybór i zaplanuj swoją całą podróż po Niemczech.

Liczba wybranych ulubionych: 0

Obsługa bez barier

Dwa przydatne skróty klawiszowe do powiększania i zmniejszania strony w przeglądarce:

Powiększ: +

Zmniejsz: +

Dalsze wskazówki znajdziesz w swojej przeglądarce po kliknięciu ikony: