Medical Wellness
Wellness holidays

Germany - a land of well-being

Medical Wellness: Sopstvena odgovornost u stremljenju ka kvalitetu života

Da li je moguće medicinu i velnes obuhvtiti jednim jedinstvenim pojmom?

"Medical wellness" pokušava upravo to i već postiže uspehe. Isplati se pozabaviti se time malo detaljnije.

S obzirom je pojam "medicinski velnes" relativno nov, i dalje ne postoji jedinstven stav o tome šta je moguće, a šta nije moguće postići medicinskim velnesom. U svakom slučaju, sigurno je da se radi o proširenju klasične ponude velnesa.

Kvalitetna ponuda u oblasti medicinskog velnesa ima preventivno delovanje i doprinosi telesnoj ravnoteži i osećanju prijatnosti. Odlučujuće za to su verodostojnost i medicinska kompetentnost ponuđača, kao i dokazana efektnost ponude. Lekarska briga i pažljivo sprovođenje individualnih preporuka za tretmane su neizostavni elementi medicinskog velnesa. Održivost, autentičnost i efikasnost su važni kriterijumi za svrhovitu ponudu medicinskog velnesa.

Onaj ko otkrije za sebe blagotvorne medicinske tretmane, osećaće se bolje, crpeće nove izvore snage i postaće efikasniji - pronaći se u svesnijem stilu života. Gradimo most između školske medicine i velnes pokreta: na taj način medicinski velnes može pomoći da se promeni paradigma u našem shvatanju zdravlja i da navede ljude da aktivnije, svesnije i sa više radosti čuvaju zdravlje i pritom uživaju.

Discover Destination Germany with our interactive map

Ovde dodajte svoje favorite. Sačuvajte, sortirajte, podelite i odštampajte vaš izbor i planirajte svoje celo putovanje po Nemačkoj.

Izabrano 0 favorita

Navigacija bez prepreka

Dve korisne kombinacije tastera za zumiranje u internet-pregledniku:

Povećanje: +

Smanjenje: +

Dodatnu pomoć možete dobiti od ponuđača internet-preglednika, klikom na ikonu: