Medical Wellness

Medical Wellness: ökad livskvalitet på egen hand

Kan man föra samman medicin och wellness under ett och samma begrepp?

Inom "Medical wellness" försöker man göra just detta, med goda resultat. Låt oss titta lite närmare på vad det innebär.

Medical Wellness ett ganska nytt begrepp och det finns ännu ingen tydlig bild av vad man kan, och inte kan, uppnå med Medical Wellness. Men det kan säkerligen vara ett bra komplement till det "klassiska" wellness-utbudet.

Medical Wellness kan användas dels i förebyggande syfte, dels för att uppnå harmoni och ökat välbefinnande. Att den som erbjuder tjänsten är trovärdig och kompetent och att metoden har en påvisad effekt är här av största betydelse. Medicinsk rådgivning och noggrannt utvalda, individuellt anpassade behandlingsrekommendationer är absolut nödvändigt. Varaktighet, äkthet och verkningsfullhet är viktiga kriterier för ett bra och heltäckande Medical Wellnes-utbud.

Den som börjar utforska allt som erbjuds inom Medical Wellness kommer snart att upptäcka att det förbättrar hälsan, fyller på kraftreserverna och ökar prestationsförmågan, det visar helt enkelt vägen till en mer medveten livsstil. Genom att bygga en bro mellan skolmedicin och Wellness-rörelsen kan Medical Wellness bidra till ett paradigmskifte i vår syn på hälsa och få människor att hålla sig friska, aktiva och medvetna – och självklart att njuta.

Discover Destination Germany with our interactive map

Lägg till dina favoriter här. Spara. sortera dela och skriv ut dina val och planera hela din Tysklandsresa.

0 favoriter har valts

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: