I händelsernas centrum

Martin Luther och reformationen förändrade Tyskland och har efterlämnat spår ända in i vår tid. Än i dag finns de där överallt, i det som då var händelsernas centrum. Gå på upptäcktsfärd!

I den historierika, tidigare residensstaden Halle an der Saale i Sachsen-Anhalt predikade Martin Luther flera gånger mellan åren 1545 och 1546. Här levde, tillsammans med kardinal Albrecht, även Luthers hårdaste motståndare.

mer »

Redan under Luthers tid präglades Heidelberg, Tysklands äldsta universitetsstad, av studentlivet. Här i universitetets lokaler framlade reformatorn år 1518 sina teser för Augustinerordern, kort efter det att han spikat upp dem offentligt.

mer »

Jena i Thüringen var en av de städer, i vilka Luthers bibel trycktes. Därigenom spelade staden en väsentlig roll för spridningen av Luthers lära.

mer »

I Leipzig har internationellt kända begåvningar under århundradenas lopp berett vägen för sina efterföljare. Visionärer och genier, från Martin Luther till Johann Wolfgang von Goethe, har här efterlämnat sina spår.

mer »

Lutherstaden Eisleben hör till de äldsta städerna mellan Harz och Elbe. Den är nära förknippad med Martin Luthers liv och historia, och är med sina minnesplatser från Luthers liv en del av UNESCO-världsarvet.

mer »

Lutherstaden Wittenberg är en protestantisk vallfartsort och reformationens vagga. Här spikade Martin Luther den 31 oktober 1517 upp sina 95 teser på porten till slottskyrkan.

mer »

I Magdeburg, som idag är medelpunkt för ”den romanska vägen” och delstatshuvudstad i Sachsen-Anhalt , uppehöll sig Martin Luther ofta. Från 1497 till 1498 bodde han som elev hos ”Brüder vom gemeinsamen Leben”, ett fromt samfund.

mer »

Discover Destination Germany with our interactive map

Lägg till dina favoriter här. Spara. sortera dela och skriv ut dina val och planera hela din Tysklandsresa.

0 favoriter har valts

Barriärfri användning

Två praktiska tangentkombinationer för att zooma i webbläsaren:

Förstora: +

Förminska: +

Om du vill ha mer hjälp av webbläsarleverantören, klicka på ikonen: