Národné parky – pôžitok z prepojenia s prírodou

Tu má réžiu príroda – úlohou človeka je vychutnávať a obdivovať: Na rozsiahlych územiach 15 národných parkov má chránená príroda možnosť bez prekážok rozvinúť svoju pôvodnú dynamickosť. Výsledkom sú svojrázne scenérie s pôsobivou rôznorodosťou živočíšneho a rastlinného sveta. Odhaľte živelnú silu prírody!

Discover Destination Germany with our interactive map

Add your favourites here. Save, sort, share and print your selection and plan your entire trip to Germany.

0 favourites selected