Drážďany

Drážďany

Evanjelicko-luteránsky Kostol Panny Marie (Frauenkirche) je medzinárodne známkou reprezentačnou budovou protestantského sakrálneho umenia a považuje sa dnes za symbol mesta Drážďany. A pritom hnutie reformácie v tomto meste spočiatku nenašlo takmer žiadnych prívržencov.

Luther sa v Drážďanoch zdržiaval v roku 1516, ako aj v roku 1518, rok po vyvesení svojich téz. V poverení svojho rádu tam navštívil kláštor augustiniánov, kde ho prijali priateľsky, nestretol sa však sa pochopením pre svoje myšlienky. Odmietavý postoj bol podporovaný drážďanským vojvodcom, ktorý v roku 1523 nechal skonfiškovať všetky Lutherove biblie vo svojej krajine. Neskôr však jeho nasledovník zavádza v Drážďanoch reformáciu. Pamiatkami na toto obdobie je okrem Kostola Panny Márie (Frauenkirche), Lutherova socha, týčiaca sa pred týmto kostolom a Kostol Martina Luthera (Martin-Luther-Kirche) v drážďanskom Novom meste (Dresdner Neustadt).

Určite vzbudí Váš záujem

„Florencia na Labe“ Drážďany nadchýnajú ako komplexné umelecké dielo: vďaka fascinujúcim stavbám, akými je barokový Drážďanský Zwinger, výnimočným umeleckým pokladom, ako aj pôsobivej scenérii múzeí je toto mesto v Slobodnom štáte Sasko obľúbeným cieľom cestujúcich za kultúrou z celého sveta. Pôžitok z prírody sľubujú neďaleký Národný park Saské Švajčiarsko (Sächsische Schweiz) so svojimi bizarnými skalnými útvarmi, ako ak vinice na miernych svahoch údolia rieky Labe.

Discover Destination Germany with our interactive map

Add your favourites here. Save, sort, share and print your selection and plan your entire trip to Germany.

0 favourites selected