Erfurt

Erfurt

Erfurt „leží na najlepšom mieste. Tu musí stáť mesto“, chválil Martin Luther dnešné hlavné mesto Durínska. A on to vedieť musel, veď Luther sám býval v Erfurte šesť rokov.

V rokoch 1505 až 1511 žil Luther ako mních v erfurtskom kláštore augustiniánov. Táto budova z 13. storočia, dôležitá z hľadiska histórie architektúry, je dnes významnou pamiatkou Luthera. V bývalej veľkej spoločnej spálni mníchov informuje stála expozícia pod názvom Bibel – Kloster – Luther (biblia, kláštor, Luther) o živote v kláštore a Lutherovom pobyte v Erfurte. Okrem toho slúži tento kláštor augustiniánov ako miesto medzinárodných stretnutí. Jeho historická knižnica patrí k najvýznamnejším cirkevným zbierkam kníh v Nemecku. V lete sa v renesančnom dvore kláštora organizujú koncerty a divadelné predstavenia.

Určite vzbudí Váš záujem

Erfurt je mestom mostov. Do kalendára, v ktorom si plánujete prehliadky pamätihodností, si bezpodmienečne zaznačte okrem historického centra mesta a majstrovských architektonických diel - Dómu a Kostola sv. Severusa, aj prehliadku historického mosta Krämerbrücke. Tento most je jediným mostom na sever od Álp, na ktorom stoja domy a je obývaný. Každoročne sa tu v júni slávi slávnosť Krämerbrücke , najväčšia a najatraktívnejšia slávnosť v historickom centre mesta v celom Durínsku. Areál parku Egapark fascinuje svojou každoročnou nádherou rozkvitnutých kvetov.

Discover Destination Germany with our interactive map

Add your favourites here. Save, sort, share and print your selection and plan your entire trip to Germany.

0 favourites selected