Places associated with Luther

Martin Luther and the Reformation changed Germany – and their impact can still be felt today in the locations where the events of the time played out. Come with us on a journey of discovery.

Vyše 2000 ľudí prúdilo začiatkom roka 1524 do Allstedtu, aby sa mohlo zúčastniť na kázni farára Thomasa Müntzera v Kostole Sv. Jána (St. Johannes-Kirche). Dnes sem prichádzajú ľudia z celého sveta, aby putovali po stopách tohto revolučného reformátora.

More »

Altenburg so svojim historickým centrom je nielen rodiskom nemeckých kariet (známych aj ako sedmové), ale aj významným miestom dejín reformácie. V osobe Georga Spalatina tu mal Luther dôležitého stúpenca a súpútnika.

More »

Mesto Augsburg s jeho vyše 2 000-ročnou históriou patrí k najstarším mestám Nemecka. Toto „mesto ríšskych snemov“ bolo javiskom „Náboženského mieru“, „Augsburského sviatku mieru“ a „augsburskej konfesie, Confessio Augustana“ – a písalo tak svetové dejiny.

More »

Pokoj a tíš sa dnes vznášajú nad kúpeľným mestečkom Bad Frankenhausen, s jeho idylickou mestskou scenériou a prameňmi liečivej vody. 15. mája 1525 to však bolo ináč: vtedy sa tu viedol rozhodujúci boj sedliackej vojny.

More »

Bad Hersfeld na severovýchode Hessenska je na celom svete známy svojimi letnými festivalmi v najväčších románskych zrúcaninách kostola a kláštora na svete. Aj Martina Luthera priťahovalo toto romantické miesto: držal tu kázeň počas jednej zo svojich ciest po Hessensku.

More »

Barokové umenie vo svojej dokonalosti, uzavreté historické centrum mesta a pramene liečivej vody vytvárajú dnešné kúpeľné mesto Bad Neustadt. V 15. storočí, keď sa tu narodil Martin Luther, bolo mesto centrom Franskej vysočiny.

More »

Mesto Bretten je zahniezdené vo vinohradoch kopcovitej krajiny Kraichgau, lemované horskými hrebeňmi vrchovín Odenwald a Schwarzwald. Táto čarovná poloha bola pravdepodobne jedným z dôvodov, kvôli ktorým zostal Philipp Melanchthon navždy zviazaný so svojim rodiskom.

More »

Za „nesmierne vzrušujúce“ pokladal Martin Luther bavorské mesto Coburg. Dnešní návštevníci to môžu len potvrdiť: vďaka historickému centru mesta s jeho uličkami, vežami a kostolmi a hneď štyrmi zámkami je toto mesto jedinečným komplexom umenia, histórie a kultúry.

More »

Evanjelicko-luteránsky Kostol Panny Marie (Frauenkirche) je medzinárodne známkou reprezentačnou budovou protestantského sakrálneho umenia a považuje sa dnes za symbol mesta Drážďany. A pritom hnutie reformácie v tomto meste spočiatku nenašlo takmer žiadnych prívržencov.

More »

Budúce sídlo Wettinovcov v meste Eilenburg v Sasku, pred bránami Lipska , rozkvitalo v stredoveku predovšetkým vďaka svojmu pivovarníctvu. Aj Martin Luther v rokoch 1522 až 1545 viackrát navštívil toto blahobytné provinčné mestečko.

More »

Také veľké mená, ako Martin Luther, Johann Sebastian Bach a či Svätá Alžbeta Durínska sú spojené s Eisenachom, mestom pod hradom Wartburg na severnom okraji Durínskeho lesa.

More »

Erfurt „leží na najlepšom mieste. Tu musí stáť mesto“, chválil Martin Luther dnešné hlavné mesto Durínska . A on to vedieť musel, veď Luther sám býval v Erfurte šesť rokov.

More »

Gotha v dnešnom Durínsku je bývalým sídelným mestom kniežatstva Sachsen-Gotha. Martin Luther sa tu rád zastali počas svojich ciest z a do Wormsu , Marburgu oder Schmalkaldenu .

More »

Grimma, idylické mestečko na brehoch rieky Mulde v Sasku , na juho-východ od Lipska , malo pre Luthera dôležitý osobný význam: tu žila jeho neskoršia manželka Katharina von Bora 14 rokov za kláštornými múrmi.

More »

V Halle (ale aj: Halle an der Saale), meste bohatom na históriu a kedysi sídelnom meste Saska-Anhaltska , kázal Martin Luther v rokoch 1545 až 1546 viackrát. Tu žil aj kardinál Albrecht, Lutherov najstrašnejší odporca.

More »

Už za čias Luthera bol Heidelberg, najstaršie univerzitné mesto Nemecka, ovplyvnené študentským životom. Tu, v priestoroch univerzity, vraj reformátor v roku 1518, krátko po vyhlásení svojich téz, prezentoval predstaviteľom rádu svätého Augustína svoje názory.

More »

Mesto Jena v Durínsku bolo jedným z miest, kde bola vytlačená Lutherova biblia. Mesto tak hralo dôležitú úlohu v šírení Lutherovho učenia.

More »

V Lipsku si po stáročia medzinárodne známi myslitelia podávali kľučku: svetové kapacity a géniovia, od Johanna Wolfganga Goetheho, až po Martina Luthera, tu zanechali svoje stopy.

More »

Lutherovo mesto Eisleben patrí k najstarším mestám medzi pohorím Harz a riekou Labe. Úzko spojené so životom a históriou Martina Luthera je so svojimi Lutherovými pamätníkmi súčasťou svetového dedičstva, zapísaného na zozname UNESCO.

More »

Lutherovo mesto Wittenberg sa považuje za protestantské pútnické miesto a kolísku reformácie. Tu pribil Martin Luther 31.októbra 1517 svojich 95 téz na dvere zámockého kostola.

More »

V Magdeburgu, dnes centre „Románskej cesty“ a hlavného mesta spolkovej krajiny Saska-Anhaltska , pobudol Martin Luther viackrát. V rokoch 1497 až 1498 býval ako žiak v náboženskom združení Bratov spoločného života.

More »

Pokojné mestečko Mansfeld ležiace v južnom predhorí Harzu, formovalo Lutherovo detstvo. V tých časoch bolo centrom ťažby medi. Dnes je toto mestečko obľúbeným východiskovým bodom peších túr k priemyselným pamätníkom počiatkov baníckeho priemyslu.

More »

„Stredovekou rozprávkou“ bolo univerzitné mesto Marburg pre ruského básnika Borisa Pasternaka. Aj pre Luthera bol Marburg rozprávkový: veď práve tu mal sídlo jeden z najvýznamnejších podporovateľov reformácie, landgróf Philipp der Großmütige (Filip Veľkodušný).

More »

Möhra je malé mestečko s veľkou históriou. Táto idylická obec, s necelými 1000 obyvateľmi, je miestom, odkiaľ pochádza rodina Lutherovcov. Späť až do 14. storočia tu nájdeme zmienku o Lutherovskej rodine.

More »

Hoci Luther nikdy nebol v Mühlhausen,e toto mesto, ako miesto radikálneho reformačného hnutia spojené s pôsobením Thomasa Müntzera, zohralo významnú úlohu pre Luthera a hnutie reformáciu.

More »

Takmer 1000-ročná história katedrálneho mesta Naumburg v kraji hradov a vína „Saale-Unstrut“ je mnohorakým spôsobom prepojená aj s Martinom Lutherom a dejinami reformácie.

More »

Norimberg bol pre Martina Luthera „zrakom a sluchom Nemecka“. Pretože so svojimi 21 tlačiarňami bolo mesto na rieke Pregnitz hlavným mestom médií. Tieto tlačiarne napomáhali rýchlemu šíreniu písaných textov reformácie.

More »

V Oppenheime, malom vinárskom mestečku v Rýnsko-Hesensku , sa Martin Luther so svojim sprievodcom Kasparom Sturmom zastavili v roku 1521 cestou na ríšsky snem do mesta Worms, i cestou zo snemu.

More »

Pirna, mesto neďaleko Drážďan , je rodným mestom kazateľa odpustkov a inkvizítora Johannesa Tetzela. Jeho činnosť podnietila Luthera na vyhlásenie téz a považuje sa preto za jednu z kľúčových postáv reformácie.

More »

Romantické mesto Schmalkalden v Durínsku, ktorému dominuje hrazdené domy, bolo v 16. storočí ohniskom európskej histórie: v roku 1531 sa tu stretávajú evanjelické kniežatá a zástupcovia evanjelických miest, aby sa spojili proti katolíckemu kráľovi Karolovi V.

More »

Sonneberg, historické mesto hračiek v národnom parku Durínsky les, pozýva na pešiu a cyklistickú turistiku pôvabnou krajinou. Putujte po stopách Luthera Durínskym lesom a pátrajte po legende Lutherovho domu v Sonnebergu.

More »

Speyer je nielen mestom, zapísaným na zozname svetového dedičstva UNESCO, s najväčším zachovaným románskym kostolom v Európe. Vďaka Speyerskému protestu (Speyrer Protestation) v roku 1529 sa mesto stalo aj rodiskom evanjelického vierovyznania.

More »

„Torgaušské stavby prevyšujú čo do krásy všetky antické stavby“, povedal Martin Luther. To platilo vtedy, a platí aj dnes: 500 stavebných pamiatok v štýle renesancie a neskorej gotiky vytvára z mesta Torgau v Sasku klenot mestského staviteľstva medzinárodnej úrovne.

More »

Weimar sa centrom nemeckého duchovného života nestal až za čias Goetheho a Schillera. Už dávno predtým to bol Martin Luther, ktorý si vážil toto mestečko na rieke Ilm.

More »

V meste Worms je dnes skutočne množstvo krásnych pamiatok, ktoré si zaslúžia náš záujem; od romantickej cisárskej katedrály, až po multimediálne múzeum Nibelungov. Martina Luthera však spájajú s týmto, na históriu bohatým mestom na rieke Rýn, menej príjemné spomienky.

More »

Zeitz je mestom Lutherových potomkov. Všetci mužskí potomkovia Luthera pôsobili v Zeitzi. Luther v zeitzskom Dóme sv. Petra a Pavla v roku 1542 vysvätil za prvého evanjelického biskupa Nikolausa von Amsdorfa.

More »

Discover Destination Germany with our interactive map

Add your favourites here. Save, sort, share and print your selection and plan your entire trip to Germany.

0 favourites selected