• 0
All World Heritage sites from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Wilhelmshöhe Park
Prehistoric Pile Dwellings around the Alps
Wieskirche Pilgrimage Church
Roman monuments, cathedral and Church of Our Lady in Trier
Busdorf: UNESCO Haithabu, colony of vikings
The Wadden Sea
Cologne Cathedral
Maulbronn Monastery Complex
Fagus Factory in Alfeld
Mines of Rammelsberg, Historic Town of Goslar and Upper Harz Water Management System
Museum Island, Berlin
Zollverein Coal Mine Industrial Complex in Essen
Frontiers of the Roman Empire: Upper Germanic-Rhaetian Limes
Hanseatic Town of Lübeck
Lonetal Vogelherd
Germany's Ancient Beech Forests
Muskauer Park
Messel Pit Fossil Site
Town hall and Roland statue in Bremen

Световното наследство на ЮНЕСКО – най-хубавото, което са ни завещали хората преди нас и природата

Само най-добрите образци на човешката и естествената история могат да носят титлата „световно наследство на ЮНЕСКО“. Много от тях ще откриете в Германия.

Две хилядолетия история са оставили трайни следи в Германия – мълчаливи и същевременно красноречиви свидетелства за велики културни постижения и природни феномени. Много от най-впечатляващите, общо 46 на брой архитектурни паметници, градски ансамбли, но и значими индустриални съоръжения и изключителни природни местности в Германия са обявени от ЮНЕСКО за част от световното наследство. Това наследство е предназначено и за вас, защото всяко пътуване до обекти от световното наследство на ЮНЕСКО е едно пътуване към тяхната индивидуална история.

Поддайте се на очарованието на прекрасните исторически места, тръгнете по следите на наследството на човечеството. В Германия ще откриете цели 46 такива места.