Luther 2017

500 years since the Reformation

Хората, които са подкрепяли Лутер: съпругата му, реформаторите, философите и един княз.

Двама души са били най-близки на Лутер – съпругата му Катарина фон Бора и Филип Меланхтон (Philipp Melanchthon), титанът на духа от Бретен (Bretten), който е бил прославян като всезнаещия „учител на Германия“.

Естествено Реформацията е свързана неразривно с името на Мартин Лутер. Такова огромно дело обаче не може да бъде извършено от един човек. Лутер е имал много съратници – известни, смели мъже, и една жена – съпругата му Катарина фон Бора, родена на 29 януари 1499 г. Като дъщеря на бедно благородническо семейство тя прекарва детството си в манастир. През 1523 г. избягва от манастира и намира подслон в дома на Лукас Кранах Стари (Lucas Cranach der Ältere), близък приятел на Лутер. Катарина фон Бора и Мартин Лутер сключват брак през 1525 г. и се настаняват в стария августински манастир във Витенберг. Катарина се грижи за домакинството, управлява парите на семейството и едно земеделско стопанство, поддържа бирария и наема под аренда развъдник за риба. Мартин Лутер обичал да я нарича „моят господин Кете“, с което намеквал, че тя е господарката в дома. Тя умира на 29 декември 1552 в Торгау (Torgau). По това време Филип Меланхтон е бил водещият ум на Реформацията. Още когато Лутер е бил жив, той е бил неин теоретик и е имал много добри връзки с курфюрста и учените в Европа. Когато Меланхтон умира на 19 април 1560 г. във Витенберг, университетът е трябвало да назначи трима нови учители наведнъж, които да продължат делото му. Той надживява с две години и един ден Йоханес Бугенхаген (Johannes Bugenhagen), изповедник и приятел на Лутер, с когото се среща през 1521 г. През 1523 г. Лутер помага Бугенхаген да бъде избран за свещеник в градската църква и по този начин той става първият протестантски свещенослужител във Витенберг. Благодарение на своя благодетел Фридрих Мъдри, който през 1519 г. отказва да го предаде на Рим, Лутер може да живее необезпокояван в този град. През 1521 г. той успява да издейства от кайзера гаранции за безопасността на Лутер на райхстага във Вормс и след това се грижи за неговата сигурност. Въпреки че курфюрстът през целия си живот закриля Лутер и така дава възможност за появата на Реформацията, той приема новата религия едва малко преди смъртта си. Значим съвременник на Лутер, макар и не негов съратник, е Жан Калвин (Johannes Calvin), който в името на Реформацията въвежда през 1539 г. жесток режим в Женева. Също в Швейцария, в Цюрих, работи Улрих Цвингли (Ulrich Zwingli), с когото Лутер се запознава през 1529 г.

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: