Сполучлива симфония от природа и изкуство – Лене (Lenné) и Шинкел (Schinkel) в Берлин и Потсдам

Това е едно невероятно творческо сътрудничество: архитектът Карл Фридрих Шинкел (Karl Friedrich Schinkel) и градинарят Петер Йозеф Лене създават в и около Берлин една рафинирана хореография от природа, изкуство и архитектура.

When Prince Carl of Prussia bought Glienicke estate on the south-western edge of Berlin in 1824, he immediately envisaged an Italian-style idyll. In 1825 Karl Friedrich Schinkel set about converting the manor into a neo-classical mansion, while Peter Joseph Lenné drew up plans for an enchanting park – both to be set on the banks of the Havel where the river broadened out into a lake.

More »

Насочване без бариери

Две полезни комбинации от клавиши за мащабиране в браузъра:

Увеличаване: +

Намаляване: +

По-нататъшна помощ ще получите от доставчика на браузъра чрез щракване върху иконата: