• 0
Baden-Württemberg, Hohenzollern Castle
Bavaria, Alpine skiing
Berlin, Brandenburg Gate
Brandenburg, Potsdam Film Museum
Bremen, Bremerhaven Sail
Hamburg, Landungsbrücken
Hesse, Mount Hoherodskopf
Lower Saxony, lighthouse near the North Sea
North Rhine-Westphalia, Altenberg Cathedral in the Bergisches Land region
Rhineland-Palatinate, idyll of nature
Saarland, Sunset over the Saar Bow
Saxony, St. Peter's Church in Görlitz
Saxony-Anhalt, 'Devil's Wall' in the Harz region
Schleswig-Holstein, family on the beach
Thuringia, St. Mary's Cathedral and the Church of St. Severus in Erfurt

Německo v kostce: kompaktní přehled nezbytných informací

Co všechno jste již dávno chtěli o Německu vědět: tady najdete ve stručné a přehledné formě nejdůležitější údaje a fakta – státní zřízení, rozloha, krajinný ráz, obyvatelstvo, způsob života a kulturní scéna.

Stát

Rozloha

Země, města, řeky

Obyvatelstvo

Radost ze života

Země básníků a filosofů

Source: www.tatsachen-ueber-deutschland.de