• 0
Vyberte si...

Konec středověku: svět mezi zánikem a novým rozkvětem

1483 až 1546 – období života Martina Luthera, a přece mnohem více. Je to doba, kdy došlo jakoby ke znovuobjevení světa, desetiletí obrovských objevů, přechod ze středověku do novověku.

V žádné jiné době zřejmě nebyli lidé tak zbožní a bohabojní, tak hrozně trýzněni a týráni ďáblem, démony a nočními můrami, jako na konci středověku. Strach a starosti ovládaly pozemskou existenci, epidemie a katastrofy vypovídaly o jistém a brzkém konci světa. Když v roce 1520 Turci pod vedením sultána Sulejmana Nádherného obléhali Vídeň, zdálo se, že konec opravdu přišel. A přece je renesance dobou hospodářského, kulturního a vědeckého rozmachu. Vynálezci, objevitelé a dobyvatelé vytvořili nový pohled na svět, který se s objevením Ameriky stal větším. Bouřlivý rozvoj geografie, kartografie a navigace umožnil velké objevné cesty oné doby. Nové obchodní cesty přinesly do Evropy drahé zboží a blahobyt ve městech se vzkvétajícím obchodem rostl. Knihtisk byl vynalezen o několik desetiletí dříve a Luther to přesně věděl: „Tištěné slovo je mocné“. Humanisté jako Erasmus Rotterdamský stavěli do středu svého učení člověka jako individuum a umělci jako Tizian, da Vinci, Brueghel nebo Dürer se vraceli k antice a pokoušeli se o věrné vyobrazení člověka a jeho okolí. Byly vyrobeny první kapesní hodinky a Mikuláš Koperník v roce 1543, ještě za Lutherova života, prohlásil, že středem vesmíru je slunce, čímž dal podnět k největší změně paradigmat onoho tisíciletí. Luther s tímto poznatkem naprosto nesouhlasil a kritizoval jej. Tvrdil, že „ten blázen chce obrátit celé umění astronomie vzhůru nohama“. To, že se Luther v tomto případě mýlil, však nic nemění na obrovském přínosu tohoto myslitele, který vyvolal revoluci víry a ducha. Skutečnost, že doba na to byla zralá, že kritika chování duchovních všude sílila, protože kardinálové, biskupové, kněží a mniši kázali vodu, ale pili víno, potvrzuje v roce 1516 poznámka dobového kronikáře: „Spousta, spousta lidí zde čeká pouze na toho správného člověka, aby se ohradili proti Římu.“ Měl pravdu. Do roka od tohoto zápisu uveřejnil Luther své wittemberské teze.