• 0
Biosférická rezervace UNESCO Schaalsee - Místo, kde odpočívají tažní ptáci

Biosférická rezervace UNESCO Schaalsee - Místo, kde odpočívají tažní ptáci

Něco na té biosférické rezervaci UNESCO Schaalsee musí být, když sem míří tisíce tažných ptáků jako hus nebo jeřábů. Kdo hledá klid a splynutí s přírodou, je tu správně.

Jezero Schaalsee s ostrovy a poloostrovy, zátokami a rozlehlými rákosovými porosty vytvořily ledovce v poslední době ledové. Tvoří centrum biosférické rezervace, které zároveň dalo jméno. Stejně pestrá a rozmanitá jako jezero samotné je i celá biosférická rezervace. 150 km značených turistických a cyklistických tras vede zelenou mozaikou lesů, mokřadů a vlhkých luk, pastvin pro dobytek a zvlněných polí, zasněnými vesničkami a malebnými městečky. Čtyřicet let vedla napříč jezerem vnitroněmecká hranice. V roce 1990 byla meklenburská část krajiny kolem jezera prohlášena za chráněnou oblast. Cenný klenot symbolizující znovusjednocení Německa tak zůstal v rukou státu. Od té doby se biosférická rezervace postupně proměnila z turisty přehlíženého kraje v rekreační region vyhledávaný milovníky přírody. Samozřejmě s ohleduplností k přírodě, tak aby se u jezera Schaalsee cítili orli, jeřábi, vydry a ledňáčci dobře i dnes. Krajina této biosférické rezervace UNESCO zve k pozorování přírody, výpravám nebo i klidnému odpočinku v každou roční dobu pěšky i na kole.

Discover your favourite spot