• 0
Biosférická rezervace UNESCO Šlesvicko-holštýnské mělčinové moře a ostrůvky Halligen

Biosférická rezervace UNESCO Šlesvicko-holštýnské mělčinové moře a ostrůvky Halligen

Národní park Mělčinové moře při západním pobřeží spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko vyhlásilo UNESCO za biosférickou rezervaci v roce 1990. V roce 2005 k němu bylo jako rozvojová zóna připojeno všech pět obydlených ostrovů.

Ráz ostrovů a biosféry na ostrovech u pobřeží Šlesvicka-Holštýnska, kterým se německy říká Halligen, určuje příliv a odliv. Dvakrát denně zaplaví moře obrovské plochy mělčin a dvakrát denně z nich voda zase ustoupí. Fascinující životní prostředí pro bezpočet rostlin i zvířat. Na procházkách pobřežními mělčinami se zkušeným průvodcem se tak můžete procházet po dně moře, hledat červy pískovníky rybářské, srdcovky nebo kraby pobřežní. S partnery národního parku pak můžete lodí vyrazit ke koloniím tuleňů.

Od roku 2005 patří k biosférické rezervaci jako rozvojová zóna také obydlené ostrovy Gröde, Hooge, Langeneß, Nordstrandischmoor a Oland. Kulturní krajina na těchto ostrovech je vzorem symbiózy člověka s přírodou. Podobu těchto obydlených ostrovů dnes utváří tradiční šetrné zemědělství v kombinaci s extenzivním pastevectvím.

Ostrovy tohoto druhu existují na celém světě pouze v severním Frísku, které se nachází v severní části šlesvicko-holštýnského mělčinového moře. Tyto malé ostrovy vzniklé z naplavené země, tzv. marše, nejsou vůbec chráněny nebo je chrání pouze nízká protipovodňová hráz. Domy stojí na bezpečných uměle navršených kopcích. V zimní polovině roku jsou často zcela zaplavené. Pro zhruba 300 místních obyvatel je pravidelné zaplavení ostrova normální jev.

Discover your favourite spot