• 0
All nature parks from A to Z
A
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z
Přírodní park Horní Dunaj – jedinečná krajina uprostřed nádherné přírody

Přírodní park Horní Dunaj – jedinečná krajina uprostřed nádherné přírody

Charakter přírodního parku Horní Dunaj, typického středohoří, utváří vápencové skály z doby křídy se strmými skalními stěnami, smíšené lesy, Dunaj a do daleka vybíhající náhorní plošiny mezi údolími.

Přírodní park Horní Dunaj oplývá bohatstvím cenných a částečně i jedinečných biotopů, v nichž žije velký počet vzácných rostlinných a živočišných druhů. Je mezi nimi i několik vzácných druhů, které mají šanci na přežití jen díky důsledné ochraně a odpovídající péči.

Správa přírodního parku si předsevzala, že bude chránit místní přírodu regulováním pohybu návštěvníků, například zákazem pohybu mimo vyznačené stezky. Zároveň jim chce ale umožnit na vlastní oči poznat jedinečnost, pestrost a krásu tamních biotopů a zachovat ji pro příští generace. Na vyznačených turistických stezkách, cyklotrasách a lezeckých stezkách a při projížďkách na kánoích si tu přijde na své každý a navíc si odnese nezapomenutelný zážitek z jedinečné přírody.

Můžete se vydat také po stopách minulosti. Vedle zkamenělin, které můžete objevovat po celém přírodním parku, jsou tu k vidění také zachovalé středověké hrady a zámky, zříceniny a kláštery. Z keltských časů pochází velký počet mohyl a celoevropsky významné keltské hradiště Heuneburg. Historii připomínají také četné tradiční slavnosti a akce po celém regionu, na nichž se stejnou mírou baví místní i návštěvníci.

Jedinečný geologický jev představuje propadání Dunaje mezi městy Immendingen a Tuttlingen-Möhringen. Voda z Dunaje teče podzemím až k vyvěračce v Aachu, odkud odtéká do Rýna. Vlastní koryto Dunaje bývá až 200 dní v roce suché.

Discover your favourite spot