Neuss: druhý břeh Rýna

Když na protilehlé, düsseldorfské straně Rýna ještě kvákaly žáby v močálech, rozrůstalo se v místech, kde dnes leží Neuss, mohutné římské vojenské ležení Novaesium, čítající na 6 500 legionářů. Z této římské osady se vyvinulo jedno z nejstarších německých měst, které v roce 1984 oslavilo již své 2000leté jubileum. Dobrá, v tehdejších mokřinách dnes na druhém břehu Rýna leží Düsseldorf, přesto byste při své návštěvě neměli na Neuss zapomenout.

Měšťané, poutníci a nejstarší hostinec celého regionu

Římané se tu neusadili čirou náhodou: v těchto místech jednak končila dálková obchodní cesta, která vedla celou Galií, od Lyonu přes Trevír až k Rýnu, a jednak tu byl dobrý přístup ke splavným říčním tokům Rýn, Erft, Lippe, Rúr a Wupper.

Není proto divu, že centrální roli v ekonomice Neussu dodnes hrají přístav a obchod. Na procházce centrem je znát silné postavení měšťanstva tohoto města, kterému byla udělena nejen vlastní mincovní práva, ale i práva hanzovní. Současně sílil i náboženský význam města, které je od roku 1050 místem odpočinku ostatků svatého Quirina z Neussu. Na jeho počest byl postaven pozdně romantický kostel sv. Quirina, který byl v roce 2009 povýšen papežem Benediktem XVI. na papežskou baziliku minor a stal se cílem poutníků z celé Evropy. Dalšími významnými sakrálními stavbami jsou novogotický kostel Panny Marie s pozoruhodnými okny z dílny Emila Wachtera, kaple Panny Marie při Collegium Marianum, kostel sv. Šebestiána a pozdně historicistní kostel Ježíše Krista, nejstarší evangelický kostel ve městě. Na pomyslné okružní cestě městem nám již chybí jen zmínit Horní bránu, Krvavou bránu a římské kultovní místo zasvěcené bohyni Kybele – plus tři překrásné staré domy: „Starý dům kávy“ z roku 1571, „Dům u Tří králů“ z roku 1597 a konečně dům „U Černého Petra“ z roku 1604, nejstarší hostinec na dolním toku Rýna a výmluvný doklad toho, že se tu sice žilo zbožně, občas ale vzalo za vděk i sklenkou vína.

Mračna střelného prachu a hudba do pochodu: Měšťanský střelecký svátek

Kdo nějakou tu kapku snese, je na neusském Měšťanském střeleckém svátku pravděpodobně ve výhodě. Jedná se totiž o největší střelecký svátek v režii jednoho jediného spolku na světě, jehož defilé tvoří na 6750 pochodujících střelců a 1 200 hudebníků. Se svým královským defilé, slavnostními průvody, královskou střelbou a dalšími akcemi představuje vrchol společenského dění nejen města, ale i blízkého a širého okolí – navštíví jej až 1,5 miliónu diváků.


Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: