Nejinteligentnější spojení kovu a plátna: Schweinfurt

Průmysl a umění. To, co se na první pohled zdá být protikladem, se ve Schweinfurtu spojuje v poutavý a fascinující celek. Dodnes je město evropským centrem průmyslové výroby kuličkových ložisek a zároveň kulturní metropolí, jejíž galerie a muzea by dělaly čest mnohým větším městům.

Samozřejmě, toto město s více než 1200letou historií tady existovalo i před nástupem průmyslu. A Schweinfurt si tento kontrast pěstuje dodnes. Vedle staveb z minulých století najdete modernu, občanská pýcha naráží na dělnickou kulturu, toto dřívější svobodné říšské město prostě sází na avantgardu. Ve městě je cítit svěží vítr, lidé jsou hrdí na to, čeho dosáhli, na změnu image, ale také na to, že nezapřeli své kořeny.

Z minulosti do současnosti: radnice a Muzeum Georga Schäfera

Významným svědectvím doby před nástupem průmyslu je radnice na náměstí, bezpochyby nejvýznamnější a nejkrásnější historická budova ve městě, postavená v letech 1570 -1572. Je téměř zázrakem, že po staletí bez újmy přečkala všechny katastrofy a války, včetně druhé světové, během které byl Schweinfurt z velké části zničen. Ve vstupní hale se konají umělecké výstavy, jinak by tomu ve Schweinfurtu ani nemohlo být. Naopak Muzeum Georga Schäfera je věnováno čistě umění. Prezentuje nejvýznamnější soukromou sbírku stěžejních děl německého malířství od pozdního rokoka, přes klasicismus a romantismus, až po impresionismus. Sbírka zahrnuje kolekci 160 maleb a 110 kreseb, kromě toho také díla autorů od Caspara Davida Friedricha, Ferdinanda Georga Waldmüllera, Albrechta Adama, Fritze von Uhde, Wilhelma Leibla, Adolpha Menzela, Franze von Lenbacha a Hanse Thoma, až po Lovise Corintha, Maxe Liebermanna, Maxe Slevogta a Maxe Beckmanna. Samotná budova se řadí k významným muzejním novostavbám současnosti. Je to „truhla s poklady“, jak napsal jeden kritik, která se vyznačuje „ohromnými zářezy, rohy a hranami, rampami a schody“.

Umění na krytém bazénu a historie ve Starém gymnáziu

Dalším příkladem neobvyklé muzejní architektury je schweinfurtská Umělecká síň, dřívější plavecký bazén, který městu věnoval průmyslník Ernst Sachs. Jeho architektura a velkorysé prostory z něj činí ideální uměleckou síň. Další dům, Muzeum Otty Schäfera, obsahuje okolo tisíce ilustrovaných tisků, mezi nimi i významnou sbírku Dürerových rytin a také první vydání německé literatury od reformace až po realismus. Ve Starém gymnáziu je naopak jasné, kde má Schweinfurt svůj původ. Toto muzeum se věnuje především rané historii počínaje 8. stoletím, představuje dobu říšského města, občanskou kulturu, cechovní život a industrializaci. O to více potěšující je skutečnost, že má dnes Schweinfurt obojí – průmysl i umění.


Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: