Luther 2017

500 years since the Reformation

Život a dílo: Martin Luther mezi vzpourou a duchem doby

Bohatý život, naplněný a bojovný, plný konfliktů a triumfů, neúnavný a neklidný: Luther byl rebel a reformátor, myslitel a muž činu, který předstihl svou dobu a přece byl v zajetí středověku.

Narodil se 10. listopadu 1483 v malém městečku Eisleben 1821, své dětství a mládí strávil v nedalekém Mansfeldu. Podnikání otce mu umožnilo dobré vzdělání a v roce 1501 se zapsal na univerzitu v Erfurtu. Prý to byla prudká bouře, která stojí za rozhodujícím obratem v jeho životě. Plný strachu slíbil, že se stane mnichem, pokud tuto bouřku ve zdraví přestojí. Jen o dva týdny později, 17. července 1505, vstoupil do augustiniánského kláštera v Erfurtu, studoval teologii a už v roce 1507 byl vysvěcen na kněze. Byla to doba, kdy vzkvétal obchod s odpustky. Peníze byly devizou za spasení duše a Luther už jako mladý doktor a profesor tuto znesvěcující praxi kritizoval. 31. října 1517 k tomu nakonec ve Wittembergu uveřejnil svých slavných 95 tezí. K jeho vlastnímu překvapení se rychle rozšířily a zanedlouho se dostaly dokonce až do Říma. V roce 1518 zahájila římskokatolická církev proti Martinu Lutherovi vyšetřování pro podezření z kacířství. Saský kurfiřt Friedrich Moudrý však prosadil místo výslechu v Římě, kam byl Luther předvolán, slyšení v Augsburgu, které skončilo jeho nočním útěkem. Luther totiž odmítl své teze odvolat. Tímto už papežův pohár trpělivosti přetekl. Pohrozil Lutherovi klatbou a nakonec ho nechal exkomunikovat. Na říšském sněmu ve Wormsu, kde ho lid přivítal s jásotem, měl Luther dostat ještě jednu šanci, ale i zde zůstal neoblomný. Následně se ukryl na hrad Wartburg u Eisenachu. 13. června 1525 se Martin Luther oženil s bývalou jeptiškou Katharinou von Bora. Velká rodina (Lutherovi měli šest dětí) žila společně s chovanci, příbuznými, zaměstnanci a studenty v bývalém augustiniánském klášteře. V roce 1546 byl Luther povolán do svého rodného města Eislebenu, aby ukončil dědický spor, a zde také skončil jeho život. Martin Luther zemřel 18. února a o tři dny později byl pochován ve Wittembergu v onom kostele, na jehož dveře téměř před třemi desítkami let přibil své kritické teze.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: