Luther 2017

500 years since the Reformation

Konec středověku: svět mezi zánikem a novým rozkvětem

1483 až 1546 – období života Martina Luthera, a přece mnohem více. Je to doba, kdy došlo jakoby ke znovuobjevení světa, desetiletí obrovských objevů, přechod ze středověku do novověku.

V žádné jiné době zřejmě nebyli lidé tak zbožní a bohabojní, tak hrozně trýzněni a týráni ďáblem, démony a nočními můrami, jako na konci středověku. Strach a starosti ovládaly pozemskou existenci, epidemie a katastrofy vypovídaly o jistém a brzkém konci světa. Když v roce 1520 Turci pod vedením sultána Sulejmana Nádherného obléhali Vídeň, zdálo se, že konec opravdu přišel. A přece je renesance dobou hospodářského, kulturního a vědeckého rozmachu. Vynálezci, objevitelé a dobyvatelé vytvořili nový pohled na svět, který se s objevením Ameriky stal větším. Bouřlivý rozvoj geografie, kartografie a navigace umožnil velké objevné cesty oné doby. Nové obchodní cesty přinesly do Evropy drahé zboží a blahobyt ve městech se vzkvétajícím obchodem rostl. Knihtisk byl vynalezen o několik desetiletí dříve a Luther to přesně věděl: „Tištěné slovo je mocné“. Humanisté jako Erasmus Rotterdamský stavěli do středu svého učení člověka jako individuum a umělci jako Tizian, da Vinci, Brueghel nebo Dürer se vraceli k antice a pokoušeli se o věrné vyobrazení člověka a jeho okolí. Byly vyrobeny první kapesní hodinky a Mikuláš Koperník v roce 1543, ještě za Lutherova života, prohlásil, že středem vesmíru je slunce, čímž dal podnět k největší změně paradigmat onoho tisíciletí. Luther s tímto poznatkem naprosto nesouhlasil a kritizoval jej. Tvrdil, že „ten blázen chce obrátit celé umění astronomie vzhůru nohama“. To, že se Luther v tomto případě mýlil, však nic nemění na obrovském přínosu tohoto myslitele, který vyvolal revoluci víry a ducha. Skutečnost, že doba na to byla zralá, že kritika chování duchovních všude sílila, protože kardinálové, biskupové, kněží a mniši kázali vodu, ale pili víno, potvrzuje v roce 1516 poznámka dobového kronikáře: „Spousta, spousta lidí zde čeká pouze na toho správného člověka, aby se ohradili proti Římu.“ Měl pravdu. Do roka od tohoto zápisu uveřejnil Luther své wittemberské teze.

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: