UNESCO-Biosférické rezervace – souznění člověka s přírodou

Tyto půvabné krajiny v sobě nesou určité poselství. Každá z 16 UNESCO-biosférických rezervací je totiž příkladnou ukázkou harmonického soužití člověka s přírodou. Vychutnejte si tuto harmonii při návštěvě odlehlých horských pastvin a tradičních vesniček. Toulejte se romantickými vinicemi a malebnými ovocnými sady. Splyňte s přírodou a se sebou samými.

Druhově bohaté smíšené lesy, majestátní skalní věže a romantické zříceniny hradů, ale také kontrast mezi zdánlivě nekonečnými lesy a otevřeným vinným krajem dělají z biosférické rezervace podél německo-francouzské hranice naprosto jedinečné místo.

více »

Národní park Mělčinové moře při západním pobřeží spolkové země Šlesvicko-Holštýnsko vyhlásilo UNESCO za biosférickou rezervaci v roce 1990. V roce 2005 k němu bylo jako rozvojová zóna připojeno všech pět obydlených ostrovů.

více »

Když před 10 000 až 15 000 lety roztály ledovce z poslední doby ledové, zanechaly po sobě bohatě členěnou krajinu, která dnes slouží jako učebnice doby ledové.

více »

V jihovýchodní části ostrova Rujána se návštěvníci ocitnou v rozmanité pobřežní krajině s dlouhými písečnými plážemi, mělkými mořskými zátokami zařezávajícími se hluboko do pevniny, strmými útesy, slanisky a bukovými lesy.

více »

100 kilometrů jihovýchodně od Berlína se nachází oblast, která je ve střední Evropě naprosto jedinečná - Sprévský les, německy Spreewald. Tuto lužní oblast přetváří člověk na kulturní krajinu už po staletí, přesto dosud zůstává z velké části nedotčená.

více »

V samotné Švábské Albě i v jejím předhůří očekávají návštěvníky fascinující krásy přírody, kulturní bohatství, uctívání dávných tradic, geologické zvláštnosti a místa s pohnutou historií.

více »

Pěší túry nebo túry na běžkách po svazích hřebenů hor, pohodové procházky lesem, sportovněji zaměřený nordic walking, výlety po stopách kulturního dědictví, lázeňské a wellness pobyty, túry s průvodcem - Durynský les toho nabízí opravdu hodně.

více »

Biosférická rezervace UNESCO Hornolužický kraj vřesovišť a rybníků je jediná biosférická rezervace v  Sasku a zároveň jedna z největších rybníkářských oblastí v Německu.

více »

Bezbariérové ovládání

Dvě užitečné klávesové zkratky k používání lupy v okně prohlížeče:

Zvětšit: +

Zmenšit: +

Další nápovědu si můžete zobrazit v prohlížeči kliknutím na ikonu: