• 0
The Wadden Sea

Vadehavet

Det afvekslende landskab gør Vadehavet ved Nordsøens kyst til et enestående levested for utallige dyre- og plantearter. UNESCO-verdensnaturarven dækker et areal på cirka 11.000 kvadratkilometer og omfatter de Vadehavs-nationalparker i Slesvig-Holsten, Niedersachsen, Hamburg og Danmark samt det fredede vadehavsområde i Holland.

Muslingebanker, tætbevoksede søgræsenge og bløde slikvader giver her næring til mange dyr. Blomstrende saltenge i det udstrakte område foran digerne og på øerne og halliger ligger skiftevis med hvide strande og klitter. For millioner af trækfugle er Vadehavet livsnødvendigt som mellemstation og hvileområde. Geologisk set er Vadehavet et meget ungt landskab, kun 10.000 år gammelt, og det bliver til stadighed omformet af vind og tidevand. Hver sjette time skifter ebbe og flod, og fra det ene øjeblik til det andet undergår landskabet en næsten magisk forvandling. Kom selv og oplev det på alle årstider! De skiftende vandstande gør det muligt at vandre langt ud i Vadehavet eller fra fastlandet til øer og halliger. På en travetur på havbunden, helst med en erfaren vadehavsguide, oplever man samspillet mellem vind, vand og bølger på helt tæt hold, man kan beundre kæmpemæssige fugleflokke, der hvirvler rundt i fantastiske formationer. I det fjerne kan man til tider også få øje på sæler, der soler sig på sandbankerne.

Rejseinfo & service

Nationalpark-centrum Multimar Wattforum i Tönning: åbent dagligt www.multimar-wattforum.de

UNESCO-verdensnaturarv Vadehavs-besøgscentrum i Wilhelmshaven: april – oktober åbent dagligt, november – marts dagligt undtagen mandag
www.wattenmeerhaus.de

Vadehavs-besøgscentrum i Cuxhaven: april – oktober åbent dagligt, november – marts dagligt undtagen lørdag
www.wattbz.cuxhaven.de

Andre infocentre:
www.waddensea-worldheritage.org/de/wattenmeer-erleben/infozentren