• 0
Vælg...

Slutningen af middelalderen: Verden mellem undergang og ny opblomstring

1483 til 1546: Perioden mellem Martin Luthers fødsel og død, og meget, meget mere: Det er tiden, hvor verden så at sige genopstod, årtier med enorme opdagelser, overgangen fra middelalderen til den nyere tid.

Der har næppe være andre tider, hvor menneskene har været så fromme og gudsfrygtige, så voldsomt plagede og pint af djævle, dæmoner og mareridt som i slutningen af middelalderen. Angst og bekymring beherskede det jordiske liv, epidemier og katastrofer bebudede verdens lige så nære som sikre undergang, der syntes at være kommet, da tyrkerne under Süleyman den Prægtige belejrede Wien i 1520. Og samtidig er renæssancen en tid med økonomisk, kulturelt og videnskabeligt opsving; opfindere, opdagere og erobrere skabte et nyt syn på verden, som var blevet større med opdagelsen af Amerika: Den hastige udvikling inden for geografi, kartografi og navigation muliggjorde de store opdagelsesrejser i disse år. Kostbare varer kom til Europa ad nye handelsruter, og velstanden i borgerbyerne, hvor handlen var fremherskende, tog til. Bogtrykningen var blevet opfundet nogle årtier tidligere, og Luther udtrykte det præcis: „Det trykte ord har magt“. Humanister som Erasmus af Rotterdam stillede mennesket som individ i centrum for deres lære, og kunstnere som Tizian, da Vinci, Brueghel og Dürer orienterede sig mod antikken og forsøgte at afbilde mennesket og dets omgivelser naturtro. De første lommeure så dagens lys, og Nikolaus Kopernikus erklærede i 1543, mens Luther stadig levede, solen som universets centrum og indledte dermed årtusindets nok største paradigmeskift. Luther var slet ikke indforstået med denne erkendelse, han brokkede sig over, at denne „nar ville vende hele den astronomiske kunst på hovedet“. At Luther tog fejl her, ændrer ikke noget ved hans enorme betydning som den, der havde udløst en troens og åndens revolution. At tiden var moden til, at kritikken af de gejstliges adfærd alle steder blev højere, fordi kardinaler, biskopper, præster og munke prædikede vand og drak vin, bekræfter bemærkningen fra en kronikør i 1516: „Mange, mange venter her kun på den rigtige mand, der kan tale Roma midt imod“. Han havde ret: Fra dette tidspunkt gik der kun et år, før Luther slog siner teser op i Wittenberg.