Luther 2017

500 years since the Reformation

Mennesker ved Luthers side: Hans hustru, reformatorer, filosoffer og en fyrste

Især to mennesker har fulgt Martin Luther: Katharina von Bora, hans hustru, og Philipp Melanchthon, åndskæmpen fra Bretten, der blev berømmet som „Tysklands alvidende lærer“.

Naturligvis er reformationen uadskilleligt forbundet med Martin Luthers navn. Men sådan et værk kan man ikke skabe alene: Han havde en hel række kampfæller ved sin side: Betydningsfulde, modige mænd – og en kvinde: Katharina von Bora, født den 29. januar 1499. Som datter af en fattig adelsfamilie tilbragte hun sin barndom i et kloster; hun flygtede i 1523 og fandt tilflugt hos Lucas Cranach den Ældre, en af Luthers nære venner. I 1525 giftede Katharina von Bora og Martin Luther sig og flyttede ind i det gamle Augustinerkloster i Wittenberg. Katharina organiserede husholdningen, hun stod for økonomien og administrerede en landbrugsejendom, drev et bryggeri og forpagtede et fiskeopdræt. Martin Luther kaldte hende gerne „mein Herr Käthe“ (min herre Käthe) – et tegn på, at hun nok var chefen i huset. Hun døde den 29. december 1552 i Torgau. På dette tidspunkt var Philipp Melanchthon refomationens førende skikkelse; allerede mens Luther levede, var han reformationens teoretiker, en stor netværker med de bedste forbindelser til Kurfyrsten og til Europas lærde. Da Melanchthon døde den 19. april 1560 i Wittenberg, måtte universitetet udnævne hele tre nye lærere, der skulle videreføre hans værk. Han overlevede Luthers skriftefader og ven Johannes Bugenhagen, som han havde mødt i 1521, med to år og en dag. I 1523 foranledigede Luther, at Bugenhagen blev valgt som ny sognepræst ved byens kirke – og dermed den første evangeliske præst i Wittenberg. At Luther kunne leve upåagtet her, kunne han takke sin velgører, Frederik den Vise, for, ham der i 1519 havde nægtet at udlevere ham til Rom. I 1521 udvirkede han, at Luther fik frit lejde til Rigsdagen i Worms, og sørgede bagefter for hans sikkerhed. Selv om kurfyrsten beskyttede Luther hele livet og dermed gjorde reformationen mulig, bekendte han sig først kort før sin død til sin nye tro. En betydningsfuld samtidig, men ikke ligefrem en kampfælle, var Johannes Calvin, der i reformationens navn fra 1539 skabte et rædselsregime i Genève. Ligeledes i Schweiz, i Zürich, virkede Ulrich Zwingli, der havde lært Luther at kende i 1529.

Handikapvenlig styring

To nyttige tastekombinationer til at zoome i browseren:

Forstørre: +

Mindske: +

Du kan få mere hjælp hos browser-udbyderen ved at klikke på ikonet: