• 0
Baden-Württemberg, Hohenzollern Castle
Bavaria, Alpine skiing
Berlin, Brandenburg Gate
Brandenburg, Potsdam Film Museum
Bremen, Bremerhaven Sail
Hamburg, Landungsbrücken
Hesse, Mount Hoherodskopf
Lower Saxony, lighthouse near the North Sea
North Rhine-Westphalia, Altenberg Cathedral in the Bergisches Land region
Rhineland-Palatinate, idyll of nature
Saarland, Sunset over the Saar Bow
Saxony, St. Peter's Church in Görlitz
Saxony-Anhalt, 'Devil's Wall' in the Harz region
Schleswig-Holstein, family on the beach
Thuringia, St. Mary's Cathedral and the Church of St. Severus in Erfurt

Saksamaa üheainsa pilguga: põhiinfo lühidalt ja kompaktselt kokkuvõetuna

Mida te olete alati Saksamaast teada tahtnud: siit leiate lühidalt tähtsaimad daatumid ja faktid – riigikorra, mastaapide, maastike, rahvastiku, elustiili ja kultuurielu kohta.

Riigikord

Pindala

Linn, liidumaa, jõgi

Rahvastik

Elurõõm

Kirjanike ja mõtlejate maa

Source: www.tatsachen-ueber-deutschland.de