• 0
Παρακαλούμε επιλέξτε...

Το τέλος του Μεσαίωνα: Ο κόσμος μεταξύ της παρακμής και της νέας άνθησης

1483 έως 1546: Η ζωή του Μαρτίνου Λούθηρου και πολλά άλλα: Είναι η εποχή που ο κόσμος μοιάζει να ανακαλύφθηκε εκ νέου, δεκαετίες τρομερών ανακαλύψεων, η μετάβαση από το Μεσαίωνα σε μια νέα εποχή.

Πραγματικά σε καμία άλλη εποχή δεν ήταν οι άνθρωποι τόσο θρήσκοι και θεοφοβούμενοι, τόσο άσχημα βασανισμένοι και ταλαιπωρημένοι από διαβόλους, δαίμονες και εφιάλτες, όσο στο τέλος του Μεσαίωνα. Ο φόβος και οι έννοιες κυριαρχούσαν στις γήινες υπάρξεις, οι επιδημίες και οι καταστροφές προμήνυαν τη συντέλεια του κόσμου, η οποία έμοιαζε σίγουρη όταν οι Τούρκοι με το Σουλεϊμάν πολιορκούσαν τη λαμπρή Βιέννη το 1520. Ωστόσο, η Αναγέννηση είναι μια εποχή οικονομικής, πολιτιστικής και επιστημονικής ανάκαμψης. Εφευρέτες, εξερευνητές και κατακτητές κατόρθωσαν να δώσουν μια νέα όψη στον κόσμο, ο οποίος μεγάλωσε με την ανακάλυψη της Αμερικής: Η ραγδαία εξέλιξη της γεωγραφίας, της χαρτογραφίας και της πλοήγησης επέτρεψε τα μεγάλα εξερευνητικά ταξίδια εκείνης της εποχής. Πολύτιμα αγαθά έφταναν στην Ευρώπη μέσα από νέες εμπορικές διαδρομές και η ευημερία αυξανόταν στις πόλεις που ασχολούνταν με το εμπόριο. Η τυπογραφία είχε ανακαλυφθεί μερικές δεκαετίες νωρίτερα και ο Λούθηρος ήξερε επακριβώς ότι "Η τυπωμένη λέξη έχει δύναμη". Οι ανθρωπιστές, όπως ο Erasmus von Rotterdam, έθεταν τον άνθρωπο ως οντότητα στο επίκεντρο της διδασκαλίας τους, ενώ οι καλλιτέχνες, όπως ο Tizian, ο da Vinci, ο Brueghel ή ο Dürer, προσανατολίζονταν στην αρχαία εποχή και προσπαθούσαν να απεικονίσουν με φυσικότητα τον άνθρωπο και το περιβάλλον του. Τότε εφευρέθηκαν τα πρώτα ρολόγια τσέπης, ενώ ο Νικόλαος Κοπέρνικος εξηγούσε το 1543, ήδη την εποχή που ζούσε ο Λούθηρος, ότι ο ήλιος ήταν το κέντρο του σύμπαντος καθιερώνοντας την πραγματικά μεγαλύτερη αλλαγή της χιλιετίας. Ο Λούθηρος δεν συμφωνούσε καθόλου με αυτή τη διαπίστωση, ισχυριζόταν ότι "αυτός ο τρελός ήθελε να ανατρέψει ολόκληρη την επιστήμη της αστρονομίας". Το γεγονός ότι έσφαλε σε αυτό το σημείο δεν αλλάζει την τεράστια συμβολή του Λούθηρου στην επανάσταση της σκέψης και του πνεύματος. Το ότι η εποχή ήταν πλέον ώριμη και η κριτική για τη συμπεριφορά των κληρικών γινόταν εντονότερη σε κάθε σημείο, επειδή οι καρδινάλιοι, οι επίσκοποι, οι ιερείς και οι μοναχοί αγίαζαν το νερό και έπιναν κρασί, επιβεβαιώνει η σημείωση ενός χρονογράφου της εποχής το 1516: "Πολλοί, πάρα πολλοί περιμένουν εδώ το σωστό άνθρωπο για να κλείσει το στόμα της Ρώμης". Είχε δίκιο: Από εκείνη τη στιγμή πέρασε μόλις ένας χρόνος μέχρι να διακηρύξει ο Λούθηρος τις Θέσεις του στο Wittenberg.