• 0
Kérjük, válasszon...

A középkor vége: a világ a pusztulás és virágzás között

1483-tól 1546-ig: Luther Márton életútja és még annál is több: Ez az az idő, amikor a világ úgyszólván új helyzetben találta magát, hatalmas felfedezések évtizedei, átmenet a középkorból az újkorba.

Bizonyára soha máskor nem voltak az emberek annyira jámborak és istenfélők, nem kínozták és gyötörték őket annyira az ördögök, démonok és rémálmok mint a középkor végén. Félelem és aggódás uralta a földi létet, járványok és katasztrófák jelezték a legalább annyira közeli, mint biztos világvéget, amely úgy tűnt, hogy el fog érkezni, amikor 1520-ban a törökök dicső Szulejmán vezetésével megszállták Bécset. És mégis, a reneszánsz egy gazdasági, kulturális és tudományos fellendülés időszaka volt: feltalálók, felfedezők és hódítók helyezték új megvilágításba a világot, amely Amerika felfedezésével kitágult: a földrajz, térképészet és navigáció rohamos fejlődése minden évben lehetővé tette a nagy felfedezőutakat. Új kereskedelmi utakon keresztül értékes áruk kerültek Európába, és a kereskedelemmel foglalkozó polgári városokban nőtt a jólét. A könyvnyomtatást néhány évtizeddel korábban feltalálták, és Luther pontosan tudta: „A kinyomtatott szónak hatalma van“. Humanisták, mint Erasmus von Rotterdam az embert mint individuumot állították tanításaik középpontjába, az olyan művészek pedig, mint Tiziano, da Vinci, Brueghel vagy Dürer az antik felé fordultak, és megpróbálták az embert és környezetét természethűen ábrázolni. Megjelentek az első zsebórák, és Nikolausz Kopernikusz még Luther életében, 1543-ban kijelentette, hogy a Nap az világegyetem középpontja, és ezzel minden bizonnyal az évtized legnagyobb paradigmaváltását indította meg. Luther egyáltalán nem értett egyet ezzel a felismeréssel, és azzal érvelt, hogy ez a „bolond az asztronómia teljes tudományát fel fogja forgatni“. Az, hogy tévedett, semmit nem változtat Luther hatalmas teljesítményén, amely a hit és a szellem forradalmát váltotta ki. Egy kortárs krónikás 1516-os feljegyzése igazolja azt, hogy az idő megérett erre, a papok viselkedésének kritikája mindenütt egyre hangosabbá vált, mivel a bíborosok, püspökök, papok és szerzetesek bort ittak és vizet prédikáltak: „Sokan, nagyon sokan várták a megfelelő férfit, hogy kinyissa a száját Rómával szemben“. Igaza volt: onnantól számítva már csak egy évig tartott, amíg Luther kiszegezte tételeit a wittenbergi templomra.