Luther 2017

500 years since the Reformation

Élet és alkotás: Luther Márton a lázadás és az idő szelleme között

Egy gazdag élet, beteljesedett és harcias, tele konfliktusokkal,diadalokkal és nyughatatlansággal: Luther egy lázadó és reformátor volt, gondolkodó és cselekvő, korát megelőzte, mégis a középkor korlátai közt élt.

1483. november 10-én született egy kisvárosban, Eislebenben, gyermekkorát és fiatalkorát Mansfeldben töltötte. Édesapjának üzletei lehetővé tették számára, hogy jó végzettséget szerezzen, így 1501-ben beiratkozott az erfuhrti egyetemre. A monda szerint egy heves vihar hozta el a döntő fordulatot az életében: félelmében megesküdött, hogy szerzetes lesz, ha a egészségben túléli az ítéletidőt. Mindössze két héttel később, 1505. július 17-én belépett az Ágostonrendi remeték kolostorába Erfurtban. Teológiát tanult és már 1507-ben lelkésszé avatták. Ekkor virágzott a búcsúcédulák időszaka: az üdvösség cserébe pénzt, volt a jelmondat, és Luther már fiatal doktorként, majd professzorként is kritizálta ezt a nem éppen szent gyakorlatot. 1517. október 31-én végül nyilvánosságra hozta a híres 95 tételét Wittenbergben. Saját meglepetésére ezek a nyilvánosság körében nagyon gyorsan elterjedtek – és rövid időn belül Rómába is eljutottak. 1518-ban a római katolikus egyház Luther ellen kivizsgálást indított eretnekség vétsége miatt. Azonban a szász választófejedelem, Bölcs Frigyes a Rómában tervezett vallatás helyett egy maghallgatást tartott Augsburgban, ami egy éjszakai szökéssel zárult – Luther nem akarta visszavonni a tételeit. Ekkor elfogyott a pápa türelme; Luthert kiátkozással fenyegette, majd végül kiközösítette az egyházból. A wormsi birodalmi gyűlésen, ahol az emberek ujjongva üdvözölték, Luther kapott még egy esélyt, azonban itt is kitartó maradt és végül Eisenah mellett Wartburg várában rejtőzött el. 1525. június 13-án Luther Márton feleségül vette Katharina von Bora apácát. Az egykori Ágostonrendi kolostorban lakott a nagycsalád – Lutheréknek hat gyermekük született – nevelt gyermekekkel, rokonokkal, alkalmazottakkal és diákokkal. 1546-ban Luthert szülővárosába, Eislebenbe hívták, hogy véget vessen egy örökösödési vitának, és élete is itt végződött: február 18-án Luther Márton meghalt. Három nappal később, Wittenbergben temették el – abban a templomban, amelynek kapujára közel három évtizeddel korábban a következményekkel járó tételeket kiszegezte.

Akadálymentes használat

Két hasznos billentyűkombináció a böngészőn belüli zoomoláshoz:

Nagyítás: +

Kicsinyítés: +

További segítséget az alábbi ikonra kattintva kaphat: