Luther 2017

500 years since the Reformation

Emberek Luther oldalán: Felesége, reformátorok, gondolkodók és egy herceg

Mindenekelőtt két ember kísérte Luther Mártont: Katharina von Bora, a felesége, és Melanchthon Fülöp, a bretteni szellemi óriás, akit „Németország mindent tudó tanáraként“ dicsőítettek.

A reformáció természetesen elválaszthatatlanul összeforrt Luther Márton nevével. De egy ilyen művet nem lehet egyedül megalkotni: egy sor kísérő állt Luther oldalán: jelentős, bátor férfiak – és egy nő: Katharina von Bora, aki 1499. január 29-én született. Egy szegény nemesi család leányaként gyermekkorát kolostorban töltötte; 1523-ban megszökött és idősebb Lucas Cranach, Luther egyik barátjának házában talált menedékre. 1525-ben Katharina von Bora és Luther Márton összeházasodtak, és a régi Ágostonrendi kolostorba költöztek be Wittenbergben. Katharina látta el a háztartást, kezelte a pénzt és egy parasztbirtokot igazgatott, egy sörfőzdét vezetett és egy haltenyészetet bérelt. Luther Martin előszeretettel nevezte „Käthe uramnak“ – ami annak jele, hogy ő volt az úr a házban. 1552. december 29-én, Torgauban halt meg. Ez idő tájt Melanchthon Fülöp volt a reformáció vezető személye; már Luther életében is elméleti ember volt, aki kiemelkedően jó kapcsolatokat ápolt a választófejedelemmel és Európa tudósaival. Amikor Melanchthon 1560. április 19-én Wittenbergben meghalt, az egyetemnek mindjárt három új tanárt kellett kijelölnie, hogy folytassák a munkáját. Két évvel és egy nappal élte túl Johannes Bugenhagent, gyóntatóatyát és Luther barátját, akivel 1521-ben találkozott össze. 1523-ban Luther kezdeményezte, hogy Bugenhagent válasszák meg a városi templom új plébánosának – és ezzel Wittemberg első református lelkészének. Luther egy pártfogójának Bölcs Frigyesnek, aki 1519-ben elutasította, hogy Luthert kiadják Rómának, köszönhette, hogy itt háborítatlanul élhetett; 1521-ben elérte a császárnál, hogy szabadon távozhasson a wormsi birodalmi gyűlésről, és utána gondoskodott Luhter biztonságáról. Jóllehet a választófejedelem élete végéig oltalmazta Luthert, és így lehetővé tette a reformációt, csak röviddel a halála előtt tért át az új hitre. Ha nem is kísérő, mégis egy jelentős kortárs volt Kálvin János, aki a reformáció nevében 1539-től Genfben megteremtette az istenfélelem rendszerét. Szintén Svájcban, Zürichen munkálkodott Ulrich Zwingli, akit Luther 1529-ben ismert meg.

Akadálymentes használat

Két hasznos billentyűkombináció a böngészőn belüli zoomoláshoz:

Nagyítás: +

Kicsinyítés: +

További segítséget az alábbi ikonra kattintva kaphat: