• Stylepark – the world of design culture, Frankfurt
    Stylepark – the world of design culture, Frankfurt
  • German Design Awards, Ambiente, Frankfurt
    German Design Awards, Ambiente, Frankfurt
  • NIDO range of stools by Eva Marguerre, Karlsruhe
    NIDO range of stools by Eva Marguerre, Karlsruhe

חוויית העיצוב בגרמניה

עיצוב לכל הזדמנות: מבודח ומצחיק, לא קונבנציונאלי ועתידי: המעצבים של גרמניה משחקים עם כל הצבעים והצורות בלי יוצא מן הכלל.

העיצוב אינו נראה! לפחות כאשר העיצוב אינו מתבטא כמוצר מעוצב נטו או כעיצוב צורה, אלא כתהליך. כתהליך של שיפור של דברים והתאמתם לצרכים ולדרישות של האנשים והסביבה. העיצוב הוא יותר מצורה טובה, הוא פונקציה, פתרון, מערכת. ואת הדברים האלה כמעט שאי אפשר לראות. אולם בגרמניה תוכלו לראות את העולם המרתק של עיצוב, מותגים, סדנאות ובתי ספר גבוהים לעיצוב, המעצבים את החיים ואת העתיד.

צאו למסע בעקבות הצורות, הצבעים, הפונקציות - למסע במדינה שחיה ואוהבת את העיצוב.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: