• Michael Sontag, Berlin
    Michael Sontag, Berlin
  • Mercedes-Benz Fashion Week, Berlin
    Mercedes-Benz Fashion Week, Berlin
  • Schwesternliebe fashions, Regensburg
    Schwesternliebe fashions, Regensburg ©Schwesternliebe (Stephanie Sabatier)

לגלות את האופנה בגרמניה

גרמניה היא ארץ האופנה! אמנם כך היה כבר לפני 100 שנה, אולם לא באופן כל כך מגוון, חצוף ורענן, צעיר ובכל זאת חסר זמן, כפי שזה כיום.

יותר מ-40 בתי ספר לאופנה וירידים כמו Mercedes-Benz FashionWeek, ה-Bread & Butter בשדה התעופה טמפלהוף של ברלין או תחרויות הכוכבים העולים הבינלאומיות כגון createurope מראים עד כמה גרמניה - וברלין במיוחד - התבססה בזירת האופנה העולמית. בואו להתרשם בעצמכם בביקור הבא שלכם, ותיווכחו שקארל לגרפלד צדק "אי אפשר לחמוק מהאופנה. שכן גם כאשר האופנה יוצאת מהאופנה גם זה כבר אופנה."

לכו עם האופנה, בואו לגרמניה! אין זה משנה היכן תערכו את סיור האופנה שלכם, שכן בכל מקום הוא יהיה מוצלח.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: