Luther 2017

500 years since the Reformation

חיים ויצירה: מרתין לותר בין מרד לרוח הזמן

חיים עשירים, מלאים ולוחמניים, רוויי קונפליקטים וניצחונות, מנוחה וחוסר שקט: לותר היה מורד ורפורמטור, הוגה ואיש מעשה, הקדים את זמנו ועם זאת לכוד בימי הביניים.

הוא נולד ב-10 בנובמבר 1483 בעיר הקטנה אייסלֵבֶּן, את ילדותו וימי בחרותו העביר במַנספלד הקרובה. העסקים של אביו אפשרו לו להשיג חינוך טוב, ובשנת 1501 הוא נרשם לאוניברסיטת אֶרפוּרט. מסופר שסערה חזקה היא שגרמה לתפנית המכרעת בחייו: מתוך פחד הוא גמל בלבו להיות נזיר אם רק ישרוד בשלום את מזג האוויר הקשה. שבועיים בלבד לאחר מכן, ב-17 ביולי 1505, הוא נכנס למנזר האוגוסטינים בארפורט, למד תיאולוגיה וכבר בשנת 1507 הוסמך לכמורה. היתה זו תקופה שבה הסחר בכתבי מחילה היה בשיאו: כסף תמורת גאולת הנפש, זה היה הפתרון, וכבר כדוקטור וכפרופסור צעיר ביקר לותר את השיטה הבלתי דתית הזו. ב-31 באוקטובר 1517 הוא פרסם בנושא זה בעיר ויטנברג את 95 התזות המפורסמות שלו. להפתעתו כתבים אלה נפוצו בציבור במהירות, וכעבור זמן קצר הגיעו אף לרומא. בשנת 1518 ניהלה הכנסייה הרומאית-קתולית חקירה נגד מרטין לותר בגין כפירה. אולם הנסיך הסקסוני פרידריך החכם הצליח להעביר את השימוע מרומא לאָאוּגסבּוּרג, שהסתיים במנוסה לילית - לותר מאן לחזור בו מהתזות שלו. בעקבות זאת פקעה סבלנותו של האפיפיור; הוא איים על לותר בחרם ונידה אותו מהכנסייה. ברייכסטאג בווֹרמס, במקום שבו הקהל קיבל אותו בתשואות, אמור היה לותר לקבל הזדמנות נוספת, אולם גם כאן הוא עמד על דעתו ולאחר מכן התחבא בטירת ורטבורג שבאייזנאך. ב-13 ביוני 1525 התחתן מרטין לותר עם הנזירה לשעבר קתרינה פון בּוֹרָה. במנזר אוגוסטינר לשעבר חיה המשפחה הגדולה - למשפחת לותר היו ששה ילדים - עם ילדי אומנה, קרובים, מועסקים ותלמידים. בשנת 1546 נקרא לותר לעיר הולדתו אייסלבן, כדי לסיים מחלוקת בנושא ירושה. כאן גם הסתיימו חייו: ב-18 בפברואר נפטר מרטין לותר וכעבור שלושה ימים נקבר בוויטנבורג - באותה הכנסייה שבה שלושה עשורים קודם לכן הוא מסמר את התזות רבות ההשפעה שלו.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: