בחר בבקשה...

The German Emigration Centre: bidding farewell to the old world

The German Emigration Center, which received the European Museum of the Year Award in 2007, traces the history of the more than seven million people who emigrated overseas from Bremerhaven.

Interactive exhibition rooms, sound installations and state-of-the-art museum technology take you on a fascinating journey through the history of migration. Every visitor is given a selected emigrant biography to accompany them on this historical tour, from people saying farewell to their homes and conditions onboard to beginning their new lives in the USA, Argentina or Brazil.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: