בחר בבקשה...

Building cars the modern way: VW's 'transparent factory'

VW's 'transparent factory', designed by Munich architectural firm Gunther Henn, represents a new era in automotive manufacturing, a pioneering production plant – smooth, clean and transparent.

This prestigious symbol of the Free State of Saxony and the Volkswagen Group follows the strategy of combining a futuristic setting in beautifully landscaped grounds with the legend of this famous baroque city. The environmentally friendly CarGoTram transports all parts – with the exception of the bodies – from the VW logistics centre at Dresden-Friedrichstadt railway station to the factory.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: