בחר בבקשה...

Documentation centre at the Nazi Party Rally Grounds

The documentation centre at the grounds where the Nazi party held its rallies between 1933 and 1938 provides an in-depth insight into the machinations of the Third Reich.

The permanent exhibition entitled 'Fascination and Force' deals with the causes and consequences of Nazi rule. It focuses in particular on topics that have a direct relevance to Nuremberg. This aspect of the city's history is also documented at the Memorium Nuremberg Trials museum in Court Room 600 at the Palace of Justice where the trials of the Nazi war criminals were held in 1946.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: