בחר בבקשה...

Not just for sweet tooths: the Chocolate Museum

The Chocolate Museum has approximately 2,000 exhibits, making it a memorable experience for anyone with a sweet tooth.

Visitors are taken on a journey spanning 3,000 years of chocolate history. The chocolate production area located at the tip of the museum is one of its highlights. Stretching across two levels, it shows visitors how bars of chocolate, truffles and hollow figures are made. Near the museum entrance there is a three-metre high chocolate fountain filled with melted, velvety chocolate – everyone can dip a waffle into it. At this museum, visitors can not only see the exhibits, but also smell, taste and touch them!

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: