בחר בבקשה...

Starry skies: the Zeiss Planetarium

Opened in 1926, the Zeiss Planetarium is the oldest planetarium in the world and also the biggest in Germany thanks to its 25-metre dome.

Its repertoire includes astronomy and general education programmes for adults and children, musical shows, children's events and spectacular multimedia laser shows. A laser all-dome projection system was installed in October 2006. The Zeiss Planetarium is now one of only two planetariums in the world offering shows with images that cover the entire dome.

ניווט ללא מכשולים

שני צירופי מקשים שימושיים להגדלת/הקטנת התצוגה בדפדפן:

הגדל תצוגה: +

הקטן תצוגה: +

עזרה נוספת ניתן לקבל מספק הדפדפן, באמצעות לחיצה על הסמל: