Luther 2017

500 years since the Reformation

Martyno Liuterio gyvenimas ir kūryba: tarp maišto ir tų laikų dvasios

Kovingas gyvenimas, pilnas įvykių, konfliktų ir triumfų, be poilsio ir ramybės: Liuteris buvo maištautojas, reformatorius mąstytojas ir veiklus žmogus, pralenkęs savo laiką, bet įkalintas viduramžiuose.

Jis gimė 1483 m. lapkričio 10 d. mažame Eislėbeno miestelyje. Jo vaikystė ir jaunystė prabėgo šalia esančiame Mansfelde. Jo tėvas buvo pasiturintis ir leido sūnų mokytis. 1501 metais Liuteris įstojo į Erfurto universitetą. Pasak legendos, jo gyvenimą pakeitė smarki audra: išsigandęs jis prisiekė tapti vienuoliu, jei išgyvens audrą. Vos po dviejų savaičių, 1505 m. liepos 17 d., jis įstojo į augustinų eremitų vienuolyną Erfurte, studijavo teologiją ir jau 1507 metais buvo įšventintas į kunigus. Tuo metu klestėjo prekyba indulgencijomis: buvo įprasta už sielos gydymą mokėti pinigus. Dar būdamas jaunas daktaras ir profesorius, Liuteris kritikavo šį nedorą įprotį. 1517 m. spalio 31 d. jis Vitenberge galiausiai paskelbė savo garsiąsias 95 tezes. Jo paties nuostabai, tezės labai greitai pasklido visuomenėje ir netrukus pasiekė Romą. 1518 metais Romos katalikų bažnyčia pradėjo tyrimą dėl Martyno Liuterio erezijos. Saksonijos kurfiurstas Frydrichas Išmintingasis vietoj Romoje planuoto tardymo pasirinko apklausą Augsburge, kuri baigėsi naktiniu Liuterio pabėgimu. Liuteris atsisakė atšaukti savo tezes. Popiežiaus kantrybei trūkus, jis pagrasino Liuterį atskirti nuo Bažnyčios ir, galiausiai, jį ekskomunikavo. Vormso reichstage, kur vietiniai gyventojai Liuterį priėmė sveikindami, jam dar kartą buvo suteikta galimybė pasitaisyti, tačiau jis liko nepalenkiamas ir galiausiai pasislėpė Vartburgo pilyje prie Eizenacho. 1525 m. birželio 13 d. Martynas Liuteris vedė buvusią vienuolę Kotryną fon Borą. Didelė Liuterių šeima gyveno buvusiame augustinų vienuolyne (jie susilaukė šešių vaikų) kartu su įvaikiais, giminaičiais, tarnautojais ir studentais. 1546 metais Liuteris buvo pakviestas į gimtąjį miestą Eislėbeną išspręsti paveldėjimo ginčo. Čia ir baigėsi jo gyvenimas: vasario 18 d. Martynas Liuteris mirė ir po trijų dienų buvo palaidotas Vitenberge, toje bažnyčioje, prie kurios durų prieš beveik tris dešimtmečius buvo prikalęs savo svarbias tezes.

Sklandus valdymas

Dvi naudingos klavišų kombinacijos, skirtos keisti mastelį naršyklėje:

Didinti: +

Mažinti: +

Daugiau informacijos rasite naršyklės leidėjo žinyne paspaudę šią piktogramą: