Luther 2017

500 years since the Reformation

Žmonės, palaikę Liuterį: jo žmona, reformatoriai, mąstytojai ir vienas kunigaikščių

Pirmiausia Martyną Liuterį lydėjo ir palaikė jo žmona Kotryna fon Bora ir Pilypas Melanchtonas, intelektualas iš Breteno, kuris buvo vadinamas visa žinančiu „Vokietijos mokytoju“.

Žinoma, reformacija glaudžiai susijusi su Martyno Liuterio vardu. Tačiau tokių didžių darbų atlikti vienam nepavyktų. Liuterį rėmė daugybė bendraminčių, žymių, drąsių vyrų ir viena moteris – jo žmona Kotryna fon Bora. Ji gimė 1499 m. sausio 29 d. Jos kilminga šeima gyveno varganai, tad ji vaikystę praleido vienuolyne; 1523 metais ji pabėgo iš vienuolyno ir rado prieglobstį Luko Kranacho Vyresniojo, kuris buvo artimas Liuterio draugas, namuose. 1525 metais Kotryna fon Bora ir Martynas Liuteris susituokė ir įsikūrė sename augustinų vienuolyne Vitenberge. Kotryna rūpinosi namais, valdė pinigus ir ūkį, turėjo alaus daryklą ir nuomojosi žuvininkystės ūkį. Martynas Liuteris ją mielai vadino „savo ponu Kete“, tarsi parodydamas, kad namuose ji yra šeimininkė. Ji mirė 1552 m. gruodžio 29 d. Torgau. Tuo metų Pilypas Melanchtonas buvo reformacijos judėjimo lyderis; jau Liuterio laikais jis buvo šio judėjimo teoretikas ir idėjų skleidėjas, turėjęs gerų ryšių su kurfiurstu ir Europos mokslininkais. Kai Melanchtonas mirė Vitenberge 1560 metų balandį, universitetui iškart prireikė trijų naujų dėstytojų, kurie pratęstų jo darbus. Jis mirė dviem metais ir viena diena vėliau nei Johanas Bugenhagenas, Liuterio nuodėmklausys ir geras draugas, su kuriuo Melanchotonas buvo susitikęs 1521 metais. 1523 metais Liuteris pasistengė, kad Bugenhagenas būtų išrinktas naujuoju miesto bažnyčios pastoriumi – pirmuoju evangelikų pastoriumi Vitenberge. Už tai, kad Liuteriui čia buvo leidžiama netrukdomai gyventi, jis turėjo būti dėkingas savo globėjui Frydrichui Išmintingajam, nesutikusiam Liuterio išsiųsti į Romą 1519 metais. 1521 metais jis išrūpino iš kaizerio Liuteriui palydą vykstant į Vormso reichstagą ir vėliau rūpinosi Liuterio saugumu. Nors kurfiurstas visą gyvenimą saugojo Liuterį ir taip suteikė galimybę gyvuoti reformacijos judėjimui, pats kurfiurstas išpažino naująjį tikėjimą tik prieš pat mirtį. Žinomas žmogus, gyvenęs tuo pačiu metu, nors ir nebuvęs Liuterio bendramintis, buvo Jonas Kalvinas, reformacijos vardu nuo 1539 metų įvedęs Ženevoje baimės režimą. Šveicarijoje, Ciuriche, darbavosi Ulrichas Cvinglis, su kuriuo Liuteris susipažino 1529 metais.

Sklandus valdymas

Dvi naudingos klavišų kombinacijos, skirtos keisti mastelį naršyklėje:

Didinti: +

Mažinti: +

Daugiau informacijos rasite naršyklės leidėjo žinyne paspaudę šią piktogramą: