Luther 2017

500 years since the Reformation

Viduslaiku beigas – pasaule starp bojāeju un jaunu uzplaukumu

1483. līdz 1546. gads – tie ir gadi, kad ir piedzimis, dzīvojis un nomiris Mārtiņš Luters, taču šajā laikā ir norisinājušies vēl daudz vairāk notikumi. Tas ir laiks, kad pasaule sevi izgudroja it kā no jauna, vairāku gadu desmitu garumā gūti ievērojami atklājumi, kā arī norisinājās pārēja no viduslaikiem uz jaunlaikiem.

Šķiet, ka nevienā citā laikmetā cilvēki nebija tik dievticīgi un dievbijīgi, tik smagi nomocīti un sātana, dēmonu un murgu vajāti, kā viduslaiku beigu posmā. Pasaulīgajā dzīvē dominēja bailes un bažas, sērgas un katastrofas brīdināja par tuvojošos pasaules galu, kas šķita jau atnācis, kad 1520. gadā turku sultāna Suleimana Lieliskā karaspēks aplenca Vīni. tomēr renesanse ir uzskatāma par ekonomikas, kultūras un zinātnes uzplaukuma laikmetu. Izgudrotāji, atklājēji un iekarotāji pavēra jaunu skatu uz pasauli, kas, pateicoties Amerikas atklāšanai, tapa vēl plašāka. Lielie pētnieciskie ceļojumi šajos gados bija iespējami, pateicoties straujajai ģeogrāfijas, kartogrāfijas un navigācijas attīstībai. Vērtīgas kravas Eiropā nonāca pa jauniem tirdzniecības maršrutiem, pieauga "bourgeoisie" (buržuāzisko vārda senākajā izpratnē) pilsētu labklājība, kurās galvenokārt attīstījās tirdzniecība. Grāmatu iespiešana bija izgudrota dažus gadu desmitus iepriekš, un Luters ļoti labi zināja, ka "iespiestajam vārdam ir spēks". Tādi humānisti kā Roterdamas Erasms savu mācību uzmanības centrā izvirzīja cilvēku kā indivīdu, savukārt tādi mākslinieki kā Ticiāns, da Vinči, Brēgels vai Dīrers vadījās pēc antīkā stila un centās cilvēku un vidi atspoguļot dabiski. Parādījās pirmie kabatas pulksteņi. 1543. gadā, kad Luters vēl bija dzīvs, Nikolajs Koperniks paziņoja, ka Saule ir Visuma centrs un tādējādi aizsāka gadsimta lielākās konceptuālo pamatsistēmu pārmaiņas. Luters nepiekrita šai atziņai, viņš bārās, ka "muļķis vēlas radīt apvērsumu visā astronomijas mākslā". Tas, ka Luters šajā ziņā kļūdījās, nemazina viņa ievērojamā darba vērtību, kas izraisīja ticības un gara revolūciju. To, ka bija pienācis īstais laiks, lai kritika par garīdznieku rīcību visās malās kļūtu skaļāka, jo kardināli, bīskapi, priesteri un mūki "sludināja ūdeni", bet dzēra vīnu, apliecina kāds šī laika hronista ieraksts 1516. gadā: „Daudzi šeit gaida uz īsto cilvēku, lai varētu paust savu viedokli Romai“. Viņam bija taisnība – bija jāpagaida vēl tikai daži gadi, līdz klajā nāca Lutera tēzes Vitenbergā.

Ērta navigācija

Tālummaiņa jūsu pārlūkā ar divām ērtām taustiņu kombinācijām:

Tuvināt: +

Tālināt: +

Lai saņemtu atbalstu no pārlūka izstrādātāja, noklikšķiniet uz ikonas: