• 0
De Isaac Newton van de muziek: Johann Sebastian Bach

De Isaac Newton van de muziek: Johann Sebastian Bach

Voor veel mensen was Johann Sebastian Bach (1685-1750) de grootste componist aller tijden. De Matthäus-Passion, de Brandenburgische Konzerte, het Wohltemperiertes Klavier: de werken van Bach inspireren musici en componisten nog altijd.

Johann Sebastian Bach werd geboren als zoon van een muzikantenfamilie. Al in de 16e eeuw, toen ze van beroep nog bakkers waren (vandaar de naam 'Bach'), hadden de Bachs enthousiast gemusiceerd. In Bachs geboortestad Eisenach houdt het in 1907 als museum geopende Bachhaus de herinnering aan het leven en het werk van de grote componist levend.

Na diverse aanstellingen in Arnstadt, Mühlhausen en Weimar was Bach van 1717 tot 1723 werkzaam als kapelmeester aan het hof van de vorsten van Köthen. In zijn Köthener tijd overleed Bachs eerste vrouw Maria Barbara en trouwde hij met Anna Magdalena. Beiden waren uitstekende zangeressen. In Köthen ontstonden ook enkele van Bachs bekendste instrumentale werken: de zes Brandenburgische Konzerte en het eerste deel van het Wohltemperiertes Klavier.

In 1723 werd Bach benoemd tot cantor van het Thomaschor in Leipzig. Tot zijn dood bleef hij verantwoordelijk voor de kerkmuziek van deze stad. Hier schreef hij zijn grote oratoria en missen en de meeste van zijn cantates. Tegenwoordige zijn er in Leipzig twee Bachmonumenten (beide vlakbij de Thomaskirche) en vindt hier elk jaar het Bachfest plaats. Daarnaast bevindt zich in Leipzig het Bach-Archiv en sinds 2010 ook een groot Bachmuseum.