Neue Synagoge in Mainz – vijf letters bepalen de architectuur

De Neue Synagoge in Mainz is nog jong. Hij werd pas in 2010 ingewijd. De joodse gemeente in Mainz daarentegen is oud. Deze werd voor het eerst schriftelijk vermeld in 917. Een lange geschiedenis van aanzien en macht, vervolging en verwoesting. Daarom is de Neue Synagoge meer dan 'alleen maar' een kerk.

Mainz heeft een van de oudste joodse gemeentes van Europa met een bijzonder rijke traditie. Al in de middeleeuwen was de stad een centrum van de joodse leer en godsdienst en reikte de invloed hiervan tot ver over de grenzen van het Rijnland. De joodse gemeente in Mainz werd van grote betekenis vanwege zijn Talmoedhogeschool, die vele beroemde en invloedrijke geleerden trok. In het begin van de nieuwe tijd verloor de gemeente zijn invloed, doordat er veel joden werden verdreven en veel van hun bezittingen werden verwoest. Pas tegen het einde van de 18e eeuw ontstond er langzaam maar zeker weer een intacte joodse gemeente. De Kristallnacht van 9 op 10 november 1938, waarin de synagogen in het land in vlammen opgingen, was ook voor Mainz een keerpunt.

De Neue Synagoge in Mainz leeft van zijn symboliek en karakteristieke vormentaal. De vorm van de synagoge is gebaseerd op de vijf letters die samen het Hebreeuwse woord 'kidoesj' vormen, dat 'heiliging' betekent en staat voor de zegening die wordt uitgesproken aan het begin van de sabbat en van feestdagen. Fragmenten van zuilen op het voorplein herinneren aan de hoofdsynagoge die in 1912 werd verwoest. Ze vormen niet alleen een optische verbinding tussen het verleden en het heden, maar inspireren ook tot onthaasten en nadenken. Stille getuigen die ertoe manen om goed met elkaar om te gaan – nu en in de toekomst.

Neue Synagoge in Mainz

Dichtstbijzijnde ICE-station: Mainz

Rondleidingen zijn uitsluitend mogelijk na aanmelding bij de joodse gemeente.

Vanwege de grote belangstelling kunnen er alleen afspraken op langere termijn worden gemaakt:
www.jgmainz.de

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: