Museum für Film und Fernsehen in Berlijn

Het Museum für Film und Fernsehen in Berlijn geeft op 1.200 m² een beeld van de geschiedenis van film en televisie vanaf de eerste bewegende beelden tot aan de digitale film. Voor mensen met een visuele of auditieve beperking geeft het museum op vaste tijdstippen speciale rondleidingen, die eventueel ook individueel kunnen worden geboekt.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: