Blik in de Mathematisch-Physikalischer Salon: in een zuilenhal staat een rij glazen vitrines met fraai bewerkte historische klokken en natuurkundige instrumenten.
Mathematisch-Physikalischer Salon, een van de musea van de Staatliche Kunstsammlungen in Dresden ©Staatliche Kunstsammlung Dresden/Hans Christian Krass

Staatliche Kunstsammlungen Dresden

De Staatliche Kunstsammlungen Dresden behoren tot de belangrijkste en oudste samenwerkende musea ter wereld. Hun doel: alle bezoekers onbeperkt toegang kunnen geven tot de in de 16e eeuw aangelegde verzamelingen van de keurvorsten van Saksen.

Besturing zonder barrières

Twee handige toetscombinaties voor zoomen in de browser:

Vergroten: +

Verkleinen: +

Meer hulp krijgt u bij de browser-aanbieder door te klikken op het pictogram: